Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách Quyền riêng tư – ASTRO File Manager
Có tại: astrofilemanagerapp.com/pp-vi/

Chính sách Quyền riêng tư

Xem các phiên bản trước

data.ai Chính sách Quyền riêng tư cho Ứng dụng Di động (ASTRO File Manager)

Cập nhật Lần cuối Ngày XX tháng 6 năm 2022

Chính Sách Quyền Riêng Tư Của Chúng Tôi Gần Đây Đã Có Sự Thay Đổi.

Quyền riêng tư và bảo mật thông tin của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện các thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư áp dụng cho thông tin mà quý vị cung cấp vào hoặc sau ngày nêu trong mục “Cập nhật Lần cuối” trên đây. Những thay đổi này bao gồm:

1.        Chi tiết bổ sung về thông tin cá nhân và các thông tin khác mà chúng tôi thu thập từ quý vị và cách chúng tôi thu thập và sử dụng các thông tin đó;

2.        Mô tả thêm về các bên được chia sẻ thông tin của quý vị và mục đích chia sẻ thông tin; và

3.        Các quyền của quý vị đối với thông tin cá nhân của mình.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem lại toàn bộ Chính sách Quyền riêng tư data.ai dành cho Ứng dụng Di động dưới đây.

data.ai coi trọng quyền riêng tư của những người sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi, ASTRO File Manager (“Ứng dụng”). Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về Ứng dụng tại trang web của chúng tôi https://astrofilemanagerapp.com.

Trong ngữ cảnh sử dụng tại đây, “data.ai” hoặc “chúng tôi/của chúng tôi”, đề cập đến data.ai inc., một công ty Hoa Kỳ, hành động thay mặt chính mình và/hoặc thông qua các thực thể là đơn vị hợp pháp trực thuộc tập đoàn data.ai (“Các Công ty Liên quan”). Các Công ty Liên quan đó bao gồm, nhưng không giới hạn ở, data.ai Europe Limited, Mobidia Technology Inc., và Distimo BV Xem danh sách Các Công ty Liên quan tại đây: [Insert hyperlink to separate page.] Để biết thêm thông tin về cách data.ai xử lý thông tin cá nhân của quý vị khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi tại data.ai, vui lòng tham khảo https://www.data.ai/en/legal/privacy/.

Tóm Tắt

Chính sách Quyền riêng tư cho Ứng dụng Di động này của data.ai (“Chính sách”) giải thích cách Ứng dụng thu thập thông tin về quý vị và cách quý vị sử dụng thiết bị di động của mình, bao gồm thông tin về các ứng dụng quý vị sử dụng. data.ai xử lý và bảo vệ thông tin mà chúng tôi thu được từ quý vị và về quý vị khi quý vị sử dụng Ứng dụng. Chính sách này cũng giải thích các quyền và lựa chọn của quý vị đối với thông tin cá nhân của mình, và cách liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào. Không có phần nào của Ứng dụng hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi và chúng tôi cũng không cố ý thu thập thông tin từ bất kỳ người nào dưới 16 tuổi. Chính sách này không áp dụng cho các trang web, ứng dụng di động và dịch vụ khác do data.ai cung cấp. Vui lòng tham khảo chính sách bảo mật cho trang web, ứng dụng di động hoặc dịch vụ tương ứng đó.

Việc quý vị sử dụng Ứng dụng phải tuân theo Chính sách này và Điều khoản Dịch vụ có thể được truy cập trên Ứng dụng. Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Chính sách này mà quý vị không chấp nhận, vui lòng không sử dụng Ứng dụng và không cung cấp thông tin cá nhân của quý vị.

MỤC LỤC

1.        CÁCH DATA.AI THU THẬP THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

2.        CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

3.        CÁCH CHÚNG TÔI TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA QUÝ VỊ

4.        CHUYỂN GIAO SANG CÁC QUỐC GIA KHÁC

5.        LƯU TRỮ DỮ LIỆU

6.        CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI VỀ BẢO MẬT

7.        QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

8.        KHÔNG THEO DÕI

9.        CÁC QUYỀN VÀ LỰA CHỌN CỦA QUÝ VỊ

10.        NỀN TẢNG BÊN THỨ BA

11.        CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY

12.        CÁCH THỨC LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

1. Cách data.ai Thu thập Thông tin Của Quý vị

Vì mục đích của Chính sách này, “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định danh tính hoặc có thể xác định danh tính hoặc là pháp nhân, khi thích hợp. Cá nhân hoặc pháp nhân có thể xác định danh tính là cá nhân hoặc pháp nhân có thể được xác định danh tính, trực tiếp hoặc gián tiếp, cụ thể là bằng cách tham chiếu đến một thông tin định danh như là tên, mã định danh, dữ liệu về vị trí hoặc mã định danh trực tuyến. Chúng tôi có được Thông tin Cá nhân liên quan đến quý vị từ nhiều nguồn khác nhau, như được mô tả dưới đây.

Nếu phù hợp, chúng tôi sẽ cho biết việc cung cấp Thông tin Cá nhân của quý vị có phải là yêu cầu theo luật định hoặc hợp đồng hay không và lý do tại sao, cũng như những hậu quả có thể xảy ra nếu không làm như vậy.

i. Thông Tin Cá Nhân Do Quý Vị Trực Tiếp Cung Cấp Khi Quý Vị Tham Gia Với Chúng Tôi

Nếu quý vị liên hệ trực tiếp với chúng tôi, chẳng hạn như để yêu cầu thông tin, truy cập Ứng dụng hoặc kết nối với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng, chúng tôi có thể nhận được Thông tin Cá nhân bổ sung về quý vị, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, nội dung, ngày và giờ tin nhắn của quý vị và phản hồi của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể nhận được Thông tin Cá nhân nếu quý vị hoàn thành một cuộc khảo sát, chẳng hạn như thông tin nhân khẩu học (ví dụ: tuổi, giới tính) và bất kỳ Thông tin Cá nhân nào khác mà quý vị chọn cung cấp.

ii. Thông Tin Cá Nhân Mà Chúng Tôi Thu Thập Về Quý Vị Khi Quý Vị Sử Dụng Ứng Dụng

Tùy thuộc vào lựa chọn của quý vị khi mở Ứng dụng lần đầu tiên hoặc vào bất kỳ thời điểm nào sau đó trong mục Data Privacy Preferences của Ứng dụng, chúng tôi thu thập những Thông tin Cá nhân sau:

●        Thông tin đặc thù của thiết bị: Các thông tin này bao gồm kiểu máy, hệ điều hành, số phiên bản của thiết bị di động, trình duyệt web được sử dụng, cài đặt ngôn ngữ và vùng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc mạng, dấu thời gian và múi giờ, các thông số chuyển động của thiết bị;

●        Thông tin về việc quý vị sử dụng các ứng dụng khác: Các thông tin này bao gồm tần suất và thời lượng quý vị sử dụng các ứng dụng khác mà quý vị truy cập, cũng như ngày và giờ quý vị tương tác;

●        Vị trí gần đúng (“tương đối”) của quý vị: Các thông tin này bao gồm vĩ độ và kinh độ của trung tâm thành phố gần nhất, nhưng không tiết lộ vị trí chính xác hoặc dữ liệu GPS của quý vị;

●        Mã định danh duy nhất: Các thông tin này bao gồm ID cài đặt duy nhất, địa chỉ IP, Tác nhân Người Dùng, Android ID, và các mã định danh khác của người dùng và thiết bị;

●        Thông tin liên quan đến sự cố: Các thông tin này bao gồm thông tin về các lỗi và sự cố khi truy cập và sử dụng Ứng dụng (ví dụ: mất kết nối Internet), chẳng hạn như ngày và giờ xảy ra sự cố và dấu vết sự cố;

●        Thông tin theo dõi người dùng: Các thông tin này bao gồm số liệu thống kê về tương tác của quý vị trong Ứng dụng, chẳng hạn như số lượng người dùng thực tế có sử dụng Ứng dụng hàng ngày, tần suất và thời điểm người dùng khởi chạy hoặc đóng Ứng dụng, màn hình Ứng dụng mà người dùng mở và cách họ tương tác với các tính năng khác nhau của Ứng dụng;

        Thuộc tính quảng cáo và thông tin phân tích người dùng: Các thông tin này bao gồm thông tin liên quan đến các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và hành vi người dùng, chẳng hạn như lượt nhấp chuột vào quảng cáo, trang web hoặc ứng dụng hiển thị những quảng cáo đó, các sự kiện và hành động khác của người dùng liên quan đến các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi.

Ứng dụng này tích hợp một số bộ công cụ phát triển phần mềm (“SDKs”) có chứa một bộ công cụ từ các nhà cung cấp bên thứ ba cho phép chúng tôi sử dụng khung hiện có của họ để phát triển một số chức năng nhất định của Ứng dụng này. Vui lòng tham khảo Mục 10 của Chính sách này để tìm hiểu chi tiết hơn về SDKs và các loại hình Thông tin Cá nhân cụ thể mà những SDKs này xử lý, nếu quý vị đồng ý sử dụng chúng trong mục Data Privacy Preferences của Ứng dụng.

2. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Quý Vị

i. Khi Quý Vị Sử Dụng Ứng Dụng Này

Sử dụng Quyền truy cập Sử dụng

Ứng dụng này sử dụng quyền Android Usage Access để thu thập thông tin về cách quý vị sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động của mình. Thông tin này được sử dụng để xác định các ứng dụng chưa sử dụng và quản lý bộ nhớ trong của thiết bị.

Thông tin Cá nhân được xử lý như một phần của dịch vụ mà chúng tôi cung cấp thông qua Ứng dụng này và liên quan đến Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

Dịch vụ Khách hàng

Để cung cấp cho quý vị dịch vụ khách hàng và chức năng trợ giúp khi quý vị liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng bên thứ ba để thay mặt chúng tôi thực hiện dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

ii. Khi Quý Vị Chấp Thuận Cho Phép Xử Lý Thông Tin Cá Nhân Của Quý Vị

Với sự chấp thuận của quý vị, data.ai sẽ xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị cho các mục đích nêu dưới đây. Sự chấp thuận của quý vị mang tính tự nguyện và không phải là điều kiện để được sử dụng ứng dụng này. Quý vị có thể rút lại chấp thuận của mình bất kỳ lúc nào, bằng cách vào mục Data Privacy Preferences trong cài đặt Ứng dụng. Việc quý vị rút lại chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị mà chúng tôi đã thực hiện trước khi quý vị rút lại chấp thuận đó.

Nghiên cứu Thị trường về việc Sử dụng các Ứng dụng Khác

Với sự chấp thuận của quý vị, một phần thông tin chúng tôi thu thập (như nêu dưới đây) thông qua quyền Android Usage Access được dùng để thực hiện nghiên cứu thị trường về hành vi trên thiết bị di động. Để biết các ứng dụng khác được sử dụng như thế nào và mức độ phổ biến của các ứng dụng này, chúng tôi thu thập và xử lý thông tin về việc quý vị sử dụng các ứng dụng khác — cụ thể là tần suất và thời lượng quý vị dành cho các ứng dụng khác thời điểm nào các ứng dụng đó hoạt động — cũng như thông tin đặc thù của thiết bị của quý vị (ví dụ: kiểu máy, hệ điều hành, kích thước màn hình, và số phiên bản). Vị trí gần đúng của quý vị (vĩ độ và kinh độ của trung tâm thành phố gần nhất) giúp chúng tôi phân tích thông tin sử dụng đó về mặt địa lý. Chúng tôi không thu thập vị trí chính xác hoặc dữ liệu GPS của quý vị.

Nghiên cứu thị trường của chúng tôi thường nhằm giải đáp các câu hỏi như sau:

●        Những ứng dụng nào thường được sử dụng ở quốc gia của quý vị?

●        Có bao nhiêu người thường sử dụng một ứng dụng cụ thể nào đó?

●        Người ta thường dành bao nhiêu thời gian trên mạng xã hội (ví dụ như Facebook, Twitter)?

●        Một ứng dụng cụ thể theo mặt bằng chung được sử dụng bao nhiêu lần mỗi ngày?

Chấp thuận của quý vị cũng cho phép chúng tôi lưu trữ và có quyền truy cập vào mã định danh duy nhất trên thiết bị di động của quý vị, mã này được tạo ngẫu nhiên khi quý vị cài đặt và đặt lạiỨng dụng này.

Báo cáo Sự cố Ứng dụng

Để xác định và khắc phục các vấn đề về hiệu suất của Ứng dụng này, chúng tôi xử lý thông tin về thiết bị di động của quý vị (ví dụ: kiểu máy, vị trí quốc gia) cũng như dữ liệu theo dõi và hiệu suất khác. Quý vị cũng đồng ý cho Google LLC lưu trữ và truy cập thông tin này trên thiết bị của quý vị, bao gồm các mã định danh duy nhất.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ của bên thứ ba để phát hiện sự cố ứng dụng – Firebase Crashlytics của Google LLC tại Hoa Kỳ (xem Mục 10 của Chính sách này) – để xử lý:

●        Thông tin đặc thù của thiết bị (ví dụ: kiểu máy, hệ điều hành và số phiên bản);

●        Mã định danh duy nhất (ID cài đặt duy nhất được sử dụng để khử trùng lặp sự cố); và

●        Thông tin khác liên quan đến sự cố (ví dụ: ngày và giờ xảy ra sự cố và dấu vết sự cố).

Firebase Crashlytics giúp chúng tôi kết hợp thông tin này trên các thiết bị và hệ điều hành khác nhau để xác định và khắc phục sự cố và cải thiện hiệu suất của ứng dụng. Chúng tôi không kết hợp Thông tin Cá nhân thu thập thông qua Firebase Crashlytics với bất kỳ Thông tin Cá nhân nào khác mà chúng tôi có thể đã nhận được từ quý vị cho các mục đích khác.

Chấp thuận của quý vị cũng sẽ cho phép chúng tôi tiết lộ và xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị thông qua Firebase Crashlytics. Chấp thuận của quý vị sẽ cho phép Firebase Crashlytics lưu trữ và có quyền truy cập vào các mã định danh duy nhất trên thiết bị di động của quý vị.

Theo dõi Người dùng & Thay đổi thiết lập Từ xa

Để cải thiện trải nghiệm người dùng về ứng dụng và thông báo cho người dùng về những thay đổi sắp tới của ứng dụng, chúng tôi xử lý thông tin về thiết bị di động của quý vị (ví dụ: kiểu máy, vị trí thành phố và quốc gia); và tương tác của quý vị trong Ứng dụng của chúng tôi.

Quý vị cũng đồng ý cho Leanplum Inc. và Google LLC lưu trữ và truy cập thông tin này trên thiết bị của quý vị, bao gồm các mã định danh duy nhất.

Để theo dõi cách người dùng thường tương tác với ứng dụng của chúng tôi, xác định các vấn đề cần khắc phục và xác định tính năng nào chúng tôi nên hỗ trợ hoặc loại bỏ, chúng tôi sử dụng công cụ của bên thứ ba – các giải pháp của Leanplum Inc. và một số dịch vụ Firebase của Google LLC tại Hoa Kỳ (xem Mục 10 của Chính sách này) – để xử lý:

●        Mã định danh duy nhất;

●        Thông tin đặc thù của thiết bị (ví dụ: kiểu máy, hệ điều hành và số phiên bản);

●        Số liệu thống kê về tương tác của người dùng, chẳng hạn như số lượng người dùng ứng dụng có hoạt động hàng ngày, tần suất và thời điểm người dùng khởi chạy hoặc đóng ứng dụng của chúng tôi, màn hình Ứng dụng mà người dùng mở và cách họ tương tác với các tính năng khác nhau của Ứng dụng; và

●        Thông tin liên quan đến vị trí thực tế của thiết bị của quý vị ở cấp thành phố/khu vực/quốc gia.

Ví dụ: chúng tôi sử dụng mã định danh người dùng và thiết bị để gán người dùng vào các nhóm cụ thể và kiểm tra từ xa xem họ có sử dụng một số tính năng ứng dụng nào đó hay không. Chúng tôi không sử dụng thông tin này để nhắm mục tiêu các quảng cáo hoặc chương trình khuyến mại đến người dùng.

Các công cụ này cũng cho phép chúng tôi thông báo cho người dùng về các thay đổi sắp tới của Ứng dụng (ví dụ: gửi tin nhắn trong ứng dụng hoặc hiển thị thông báo đẩy).

Chấp thuận của quý vị sẽ cho phép chúng tôi tiết lộ và xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị thông qua Leanplum và các dịch vụ Firebase mà chúng tôi hiện đang sử dụng. Chấp thuận của quý vị cũng sẽ cho phép Leanplum và Firebase lưu trữ và có quyền truy cập vào các mã định danh duy nhất trên thiết bị di động của quý vị.

Thuộc tính Quảng cáo và Phân tích Người dùng Có liên quan

Để cải thiện quảng cáo mà chúng tôi hiển thị cho người dùng, chúng tôi xử lý thông tin về thiết bị di động của quý vị (bao gồm các mã định danh duy nhất), dữ liệu vị trí quốc gia và cách quý vị tương tác với quảng cáo và Ứng dụng của chúng tôi. Quý vị cũng đồng ý cho AppsFlyer Ltd. lưu trữ và truy cập thông tin này trên thiết bị của quý vị, bao gồm mã định danh duy nhất.

Để xác định hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của riêng chúng tôi và kênh tiếp thị nào hiệu quả nhất cho chúng tôi, chúng tôi sử dụng công cụ của bên thứ ba – Measurement Suite and Marketing Analytics của AppsFlyer Ltd. (“AppsFlyer”) tại Israel (xem Mục 10 của Chính sách này) – để xử lý:

●        Thông tin đặc thù của thiết bị (ví dụ: loại trình duyệt, loại thiết bị, dấu thời gian và múi giờ, thông số chuyển động của thiết bị);

●        Mã định danh duy nhất (ví dụ:địa chỉ IP, Tác nhân Người dùng, Android ID);

●        Thông tin vị trí được suy ra từ địa chỉ IP của quý vị (ở cấp quốc gia); và

●        Thông tin khác liên quan đến các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi và hành vi người dùng (ví dụ: lượt nhấp chuột vào quảng cáo, trang web hoặc ứng dụng mà từ đó những quảng cáo đó được hiển thị, các sự kiện và hành động khác của người dùng liên quan đến các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi).

Chẳng hạn, AppsFlyer giúp chúng tôi biết khi nào người dùng đã hoàn tất việc thiết lập ứng dụng này và liệu người dùng có duy trì hoạt động trên ứng dụng này sau một số ngày nhất định hay không. Tuy nhiên, chúng tôi không gán cho quý vị mã định danh duy nhất và chúng tôi sẽ không kết hợp Thông tin Cá nhân thu thập được qua AppsFlyer với bất kỳ Thông tin Cá nhân nào khác mà chúng tôi có thể đã nhận được từ quý vị cho các mục đích khác.

Chấp thuận của quý vị sẽ cho phép chúng tôi tiết lộ và xử lý thông tin cá nhân của quý vị thông qua AppsFlyer. Quý vị cũng chấp thuận cho phép AppsFlyer lưu trữ và có quyền truy cập vào các mã định danh duy nhất trên thiết bị di động của quý vị.

3. Cách Chúng Tôi Tiết Lộ Thông Tin Của Quý Vị

Các Công ty Liên quan

data.ai có thể chia sẻ Thông tin Cá nhân với Các Công ty Liên quan của chúng tôi trong quá trình kinh doanh thông thường và cho các mục đích cung cấp dịch vụ được nêu trong Chính sách này. Xem danh sách Các Công ty Liên quan tại đây: astrofilemanagerapp.com/related-companies-en/

Nhà cung cấp Dịch vụ

Tùy thuộc vào lựa chọn của quý vị trong mục Data Privacy Preferences của Ứng dụng, chúng tôi chia sẻ Thông tin Cá nhân của quý vị với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (xem Mục 10 của Chính sách này). Chúng tôi cũng chia sẻ Thông tin Cá nhân của quý vị với các nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu và bộ phận dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi ký kết các thỏa thuận về bảo mật và xử lý dữ liệu với các nhà cung cấp này để cung cấp các biện pháp bảo vệ thích đáng và phù hợp khi họ xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị. Xem danh sách nhà cung cấp dịch vụ tại đây: [Insert hyperlink to separate page.]

Tiết lộ Theo yêu cầu của Pháp luật và Tiết lộ Tương tự

Theo quy định và luật pháp hiện hành của quốc gia sở tại, chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi có về quý vị: (i) nếu chúng tôi phải làm như vậy theo luật, quy định hoặc quy trình pháp lý, chẳng hạn như lệnh tòa hoặc trát tòa; (ii) để đáp ứng yêu cầu của các cơ quan chính phủ, chẳng hạn như cơ quan thực thi pháp luật; (iii) khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để bảo vệ khỏi hoặc đối phó với những tổn hại, thương tích hoặc mất mát về thể chất, tài chính hoặc tổn thất khác đối với tài sản; hoặc (iv) liên quan đến một cuộc điều tra về hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc thực tế đã xảy ra.

Sáp nhập, Bán hoặc Chuyển nhượng Tài sản Khác

Tùy theo các hạn chế có thể có theo quy định và pháp luật hiện hành của quốc gia sở tại, data.ai có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của quý vị cho người mua, người kế thừa hoặc người nhận chuyển nhượng tiềm năng hoặc thực tế, như một phần của hoạt động tổ chức lại, sáp nhập, bán, liên doanh, chuyển giao, chuyển nhượng hoặc việc định đoạt khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phiếu của chúng tôi (bao gồm cả phá sản hoặc các thủ tục tương tự).

Thông tin Tổng hợp

Nếu quý vị đã đồng ý với hoạt động nghiên cứu thị trường về việc sử dụng các ứng dụng khác, chúng tôi sẽ tổng hợp Thông tin Cá nhân của quý vị cùng với thông tin khác. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin đó, đã được ẩn danh và tổng hợp, với Các Công ty Liên quan của chúng tôi nhằm mục đích cung cấp dịch vụ data.ai cho các bên thứ ba hoặc công khai. Chúng tôi không bán Thông tin Cá nhân của quý vị.

4. Chuyển Sang Các Quốc Gia Khác

Ứng dụng được cung cấp từ Hoa Kỳ và các địa điểm khác, và chúng tôi có thể chuyển Thông tin Cá nhân của quý vị đến nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, theo quy định và luật hiện hành của quốc gia sở tại. Các quốc gia này có thể không áp dụng mức độ bảo vệ cao như luật bảo vệ dữ liệu tại quốc gia nơi quý vị cung cấp thông tin ban đầu.

Khi bắt buộc phải tuân thủ luật pháp hiện hành, chúng tôi dựa vào các biện pháp bảo vệ thích đáng và phù hợp, bao gồm Điều khoản Hợp đồng Tiêu chuẩn của EU, để chuyển Thông tin Cá nhân đến các quốc gia bên ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”) hoặc Thụy Sĩ cũng như Phụ lục B.1.0 do Ủy viên Thông tin của Vương quốc Anh ban hành (được sửa đổi tùy từng thời điểm, theo mục 18 của các điều khoản bắt buộc) đối với việc chuyển Thông tin Cá nhân ra bên ngoài Vương quốc Anh, nơi chưa đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp. Chúng tôi cũng chuyển Thông tin Cá nhân tới các quốc gia có sự hiện diện của quyết định về các quốc gia thứ ba an toàn của Ủy ban Liên minh Châu Âu hoặc cơ quan quản lý khác.

Tham khảo danh sách Các Công ty Liên quan và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, địa điểm của họ cũng như các biện pháp bảo vệ chuyển giao được áp dụng, hoặc liệu có sự hiện diện của quyết định về các quốc gia thứ ba an toàn hay không, tại đây: [Insert hyperlink to separate page.]

Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo cách thức nêu trong mục “Cách thức Liên hệ với Chúng tôi” (xem Mục 12 của Chính sách này) để lấy bản sao của các biện pháp bảo vệ thích đáng và phù hợp mà chúng tôi áp dụng để chuyển Thông tin Cá nhân ra bên ngoài các quốc gia này.

5. Lưu Trữ Dữ Liệu

Thông tin Cá nhân sẽ được lưu trữ và lưu giữ chừng nào còn cần thiết để thực hiện các mục đích nêu trong Chính sách này hoặc theo yêu cầu khác của luật pháp hiện hành. Khi thông tin này không còn cần thiết để thực hiện các mục đích xử lý, chúng tôi sẽ xóa Thông tin Cá nhân của quý vị hoặc lưu giữ thông tin ở dạng không cho phép xác định danh tính quý vị, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép chúng tôi lưu giữ thông tin này trong một thời gian dài hơn. Khi xác định thời hạn lưu giữ, chúng tôi sẽ tính đến các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như loại dịch vụ được yêu cầu bởi hoặc cung cấp cho quý vị, tính chất và thời gian duy trì mối quan hệ giữa chúng tôi với quý vị, khả năng đăng ký lại để sử dụng Ứng dụng của chúng tôi, tác động đối với chức năng của Ứng dụng do chúng tôi cung cấp nếu chúng tôi xóa một số Thông tin cá nhân của quý vị hoặc về quý vị, thời hiệu và thời hạn lưu giữ bắt buộc theo quy định của pháp luật, và việc chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị để nghiên cứu thị trường tổng hợp.

6. Cam Kết Của Chúng Tôi Về Bảo Mật

data.ai coi trọng việc bảo mật thông tin của quý vị và áp dụng các biện pháp vật lý, công nghệ và hành chính để bảo vệ thông tin quý vị gửi qua Ứng dụng khỏi bị mất, bị đánh cắp và truy cập, sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép. Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo mật chúng tôi áp dụng, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ e-mail có trong mục “Cách thức Liên hệ với Chúng tôi” (xem Mục 12 của Chính sách này). Tuy nhiên, chúng tôi không thể chắc chắn hoặc đảm bảo về tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào quý vị truyền cho chúng tôi hoặc đảm bảo rằng thông tin trên Ứng dụng không thể bị truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Thông tin liên lạc điện tử được gửi đến hoặc từ Ứng dụng có thể không an toàn. Quý vị nên thận trọng khi gửi thông tin trực tuyến và nên đặc biệt cẩn thận khi quyết định sẽ gửi thông tin nào cho chúng tôi. Nếu quý vị có lý do để tin rằng Thông tin Cá nhân của mình không còn được bảo mật, hãy thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ e-mail có trong mục “Cách Thức Liên hệ với Chúng tôi” (xem Mục 12 của Chính sách này).

7. Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em

Chúng tôi không chủ ý thu thập, lưu giữ hoặc sử dụng Thông tin Cá nhân của trẻ em dưới 16 tuổi và không phần nào của Ứng dụng hướng đến trẻ em dưới 16 tuổi. Nếu quý vị biết rằng con quý vị đã cung cấp cho chúng tôi Thông tin Cá nhân mà không có sự đồng ý của quý vị, thì quý vị có thể thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email privacy@data.ai. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập bất kỳ Thông tin Cá nhân nào từ trẻ em dưới 16 tuổi, thì chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các bước để xóa thông tin đó.

8. Không Theo Dõi

Một số trình duyệt web tích hợp tính năng “Không Theo Dõi”. Vì chưa có tiêu chuẩn được chấp nhận về cách phản hồi các tín hiệu Không Theo Dõi nên Ứng dụng của chúng tôi hiện không phản hồi các tín hiệu đó. Nếu quý vị muốn hạn chế quảng cáo nói chung trên thiết bị của mình, quý vị có thể chọn không theo dõi quảng cáo bằng cách bật “Hạn chế Theo dõi Quảng cáo” hoặc “Không nhận Cá nhân hóa Quảng cáo” (nếu áp dụng cho thiết bị của quý vị) trong mục cài đặt thiết bị.

9. Các Quyền Và Lựa Chọn Của Quý Vị

i. Các Quyền & Lựa Chọn Tổng Thể

Chúng tôi cung cấp cho quý vị một số lựa chọn nhất định đối với Thông tin Cá nhân của quý vị và các hoạt động tiếp thị nếu có, liên quan đến Ứng dụng của chúng tôi:

        ID Quảng cáo. Quý vị có thể đặt lại mã định danh quảng cáo được chỉ định ngẫu nhiên cho thiết bị của mình bất kỳ lúc nào, và có thể chọn không nhận quảng cáo cá nhân hóa bằng cách bật “Hạn chế Theo dõi Quảng cáo” hoặc “Không nhận Cá nhân hóa Quảng cáo” (nếu áp dụng cho thiết bị của quý vị) trong mục cài đặt thiết bị. Khi quý vị tắt “Hạn chế Theo dõi Quảng cáo” hoặc “Không nhận Cá nhân hóa Quảng cáo” (nếu áp dụng cho thiết bị của quý vị), nhà quảng cáo và các giải pháp đo lường của họ sẽ nhận được ID thiết bị trống thay cho ID đặc thù của thiết bị.

        Thông báo đẩy. Quý vị có thể chọn không nhận thông báo đẩy, bằng cách thiết lập trong mục cài đặt thiết bị hoặc thông qua ứng dụng di động. Việc chọn không nhận thông báo đẩy có thể ảnh hưởng đến chức năng của Ứng dụng của chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp cho tất cả người dùng một số quyền nhất định liên quan đến việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân thông qua Ứng dụng:

        Truy cập.data.ai sẽ cung cấp cho quý vị quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của quý vị, bao gồm quyền nhận được xác nhận từ chúng tôi về việc Thông tin Cá nhân liên quan đến quý vị có đang được xử lý hay không. Trong trường hợp đó, data.ai sẽ cung cấp cho quý vị quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của quý vị và thông tin liên quan đến cách xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị.

        Xóa thông tin. Nếu quý vị đã chọn chia sẻ thông tin nghiên cứu thị trường với chúng tôi và quý vị muốn xóa bất kỳ Thông tin Cá nhân nào mà chúng tôi nhận được, hãy vào mục cài đặt Ứng dụng và tắt “Thu thập Dữ liệu để nghiên cứu thị trường bởi data.ai”. Khi quý vị tắt tính năng này, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin này cho mục đích nghiên cứu thị trường nữa và chúng tôi sẽ không thể liên kết bất kỳ thông tin nào như vậy với quý vị.

Để yêu cầu xóa tất cả Thông tin Cá nhân của quý vị mà data.ai nhận được thông qua Ứng dụng, quý vị có thể xóa Ứng dụng khỏi thiết bị của mình. Nếu quý vị xóa Ứng dụng khỏi thiết bị của mình, chúng tôi sẽ không còn nhận được bất kỳ thông tin nào của quý vị, bao gồm Thông tin Cá nhân, và chúng tôi sẽ không thể xác định quý vị là người dùng của Ứng dụng. Nếu quý vị muốn yêu cầu bất kỳ thông tin nào về việc xóa Thông tin Cá nhân nhận được qua các kênh Hỗ trợ của chúng tôi, vui lòng gửi yêu cầu đến forgetme@data.ai.

Xin lưu ý rằng chúng tôi có quyền từ chối, truy cập hoặc xóa các yêu cầu quá phức tạp hoặc lặp đi lặp lại, hoặc những yêu cầu không thể thực hiện được do nghĩa vụ pháp lý hoặc tranh chấp đang diễn ra, hoặc khi cần lưu giữ thông tin để thực thi các thỏa thuận của chúng tôi hoặc bảo vệ các quyền, tài sản, sự an toàn, an ninh của chúng tôi hoặc của một bên khác, hoặc các lý do khác theo luật.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về việc thực hiện các quyền của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ nêu tại mục “Cách thức Liên hệ với Chúng tôi” (xem Mục 12 của Chính sách này).

ii. Đối với cư dân ở EU, EEA, Argentina, Hàn Quốc, Vương quốc Anh và Thụy Sĩ

Ngoài các quyền tổng thể nêu trên, GDPR hoặc các luật hiện hành khác cung cấp cho quý vị các quyền bổ sung liên quan đến Thông tin Cá nhân của quý vị, cụ thể như sau:

        Hiệu chỉnh. Quý vị có quyền cập nhật hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của mình (ví dụ: địa chỉ e-mail) mà quý vị gửi cho các trường hợp hỗ trợ. Tuy nhiên, data.ai không có khả năng hiệu chỉnh Thông tin Cá nhân của quý vị đã được thu thập thông qua quá trình quý vị sử dụng Ứng dụng. data.ai không thể hiệu chỉnh Thông tin Cá nhân của quý vị, data.ai chỉ có thể xóa Thông tin Cá nhân của quý vị đã được thu thập thông qua Ứng dụng.

        Khả năng Di chuyển Dữ liệu. Quý vị có thể có quyền thực thi quyền di chuyển dữ liệu của mình để dễ dàng chuyển Thông tin Cá nhân của mình tới một công ty khác.

        Phản đối. Quý vị cũng có thể phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định, bao gồm phản đối việc xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị cho các mục đích tiếp thị trực tiếp hoặc khi việc đó được thực hiện dựa trên lợi ích hợp pháp.

        Hạn chế. Quý vị có thể hạn chế chúng tôi tiếp tục xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: khi quý vị không thừa nhận tính chính xác của Thông tin Cá nhân của mình, trong một khoảng thời gian đủ để chúng tôi xác minh tính chính xác của Thông tin Cá nhân).

        Rút lại Chấp thuận. Quý vị có thể rút lại chấp thuận mà quý vị có thể đã đưa ra đối với việc xử lý Thông tin Cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Việc rút lại chấp thuận sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị dựa trên sự chấp thuận trước khi rút lại.

        Khiếu nại. Nếu quý vị thấy phản hồi của data.ai không thỏa đáng hoặc tin rằng Thông tin Cá nhân của mình không được xử lý theo quy định của pháp luật, quý vị cũng có quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát có thẩm quyền tại quốc gia cư trú, nơi làm việc hoặc nơi xảy ra sự cố, hoặc tìm kiếm các biện pháp khắc phục khác theo luật hiện hành. Để biết thêm thông tin về cách nộp đơn khiếu nại ở Liên minh Châu Âu, vui lòng tham khảo https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

iii. Đối với Cư dân California

Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (“CCPA”), như được sửa đổi theo từng thời điểm, cho quý vị các quyền bổ sung liên quan đến Thông tin Cá nhân của mình.

Thu thập Thông tin Cá nhân

Trong mười hai (12) tháng trước đó, và như được giải thích trong Mục 1 (Cách data.ai Thu thập Thông tin của Quý vị) của Chính sách này, chúng tôi có thể đã thu thập các loại hình Thông tin Cá nhân như được định nghĩa trong CCPA từ quý vị hoặc từ quá trình quý vị sử dụng Ứng dụng, bao gồm những thông tin sau đây:

        Mã định danh, chẳng hạn như họ và tên, địa chỉ e-mail, mã định danh cài đặt duy nhất, Tác nhân Người dùng, Giao thức Internet, mã định danh quảng cáo (Android ID), và các mã định danh tương tự khác

        Mã định danh Đặc thù của Thiết bị chẳng hạn như kiểu máy, hệ điều hành, số phiên bản của thiết bị di động, trình duyệt web được sử dụng, cài đặt ngôn ngữ và vùng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc mạng, dấu thời gian và múi giờ, các thông số chuyển động của thiết bị

        Thông tin Phân loại Được bảo vệ, chẳng hạn như giới tính và tuổi của quý vị

        Hoạt động Internet hoặc Hoạt động Mạng Tương tự khác, chẳng hạn như lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin về tương tác của quý vị với Ứng dụng của chúng tôi, và thông tin liên quan đến sự cố (ví dụ: số lượng lỗi và sự cố khi truy cập và sử dụng Ứng dụng)

        Dữ liệu vị trí địa lý (vị trí gần đúng (“tương đối”) của quý vị)

        Suy luận Rút ra từ Thông tin Cá nhân, chẳng hạn như hồ sơ phản ánh sở thích của quý vị (chẳng hạn như tương tác của người dùng với Ứng dụng, số lượng người dùng Ứng dụng hàng ngày, tần suất và thời điểm người dùng khởi chạy hoặc đóng Ứng dụng, màn hình Ứng dụng mà người dùng mở và cách người dùng tương tác với các tính năng khác nhau của Ứng dụng, đặc điểm, xu hướng, khuynh hướng, hành vi (lượt nhấp chuột vào quảng cáo, trang web hoặc ứng dụng hiển thị những quảng cáo đó, các sự kiện và hành động khác của người dùng liên quan đến các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi), thái độ, trí thông minh, khả năng và năng khiếu.

Mục đích

Trong mười hai (12) tháng trước đó, chúng tôi có thể đã sử dụng và tiết lộ các loại hình Thông tin Cá nhân từ các nguồn được mô tả trong Mục 2 và 3 của Chính sách này cho mục đích kinh doanh, bao gồm:

        Cung cấp dịch vụ (bao gồm cung cấp dịch vụ khách hàng, khảo sát người dùng, phân tích hoặc các dịch vụ tương tự thay mặt cho doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp dịch vụ);

        Kiểm tra tương tác của người tiêu dùng, bao gồm đánh giá sự tuân thủ với thông số kỹ thuật này và các tiêu chuẩn khác;

        Phát hiện các sự cố bảo mật, bảo vệ khỏi hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp và truy tố những người chịu trách nhiệm về hoạt động đó;

        Gỡ lỗi để xác định và sửa chữa các lỗi làm ảnh hưởng đến chức năng dự kiến hiện có;

        Tiến hành nghiên cứu nội bộ để phát triển và trình diễn công nghệ (tức là phát triển các sản phẩm hoặc tính năng mới); và

        Thực hiện các hoạt động để duy trì chất lượng hoặc độ an toàn của Ứng dụng và cải tiến, nâng cấp hoặc nâng cao Ứng dụng.

Chúng tôi cũng có thể đã sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập cho mục đích thương mại để cung cấp cho quý vị Ứng dụng, như được mô tả trong Mục 2 và 3 nêu trên của Chính sách này.

Tiết lộ Thông tin Cá nhân

Trong mười hai (12) tháng trước đó, chúng tôi có thể đã tiết lộ Thông tin Cá nhân của quý vị cho mục đích kinh doanh, bao gồm việc tiết lộ cho các loại hình bên thứ ba sau:

Loại hình Thông tin Cá nhân

Loại hình Bên thứ Ba

Mã định danh, chẳng hạn như họ và tên, địa chỉ và địa chỉ e-mail

Các Công ty Liên quan của Chúng tôi
Nhà cung cấp dịch vụ khách hàng

Mã định danh Đặc thù của Thiết bị, chẳng hạn như kiểu máy, hệ điều hành, số phiên bản của thiết bị di động, trình duyệt web được sử dụng, cài đặt ngôn ngữ và vùng, nhà cung cấp dịch vụ hoặc mạng, dấu thời gian và múi giờ, các thông số chuyển động của thiết bị

Các Công ty Liên quan của Chúng tôi
Nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu

Thông tin Phân loại Được bảo vệ, chẳng hạn như giới tính và tuổi của quý vị

Các Công ty Liên quan của Chúng tôi
Nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu

Hoạt động Internet hoặc Hoạt động Mạng Tương tự khác, chẳng hạn như lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm, và thông tin về tương tác của quý vị với Trang của chúng tôi

Các Công ty Liên quan của Chúng tôi
Nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu

Dữ liệu vị trí địa lý

Các Công ty Liên quan của Chúng tôi
Nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu

Suy luận Rút ra từ Thông tin Cá nhân, chẳng hạn như hồ sơ phản ánh sở thích, đặc điểm, xu hướng, khuynh hướng, hành vi, thái độ, trí thông minh, khả năng và năng khiếu của quý vị

Các Công ty Liên quan của Chúng tôi
Nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu

Quyền Riêng tư của Cư dân California

Nếu quý vị là cư dân California, ngoài các quyền nêu trên trong mục “Các Quyền & Lựa chọn Tổng thể” ở trên, quý vị có các quyền sau:

        Quyền Truy cập Thông tin Cụ thể. Quý vị có thể yêu cầu quyền truy cập vào các phần cụ thể của Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập, sử dụng và tiết lộ về quý vị trong vòng mười hai (12) tháng trước khi quý vị yêu cầu.

        Quyền được Biết Thông tin Cá nhân. Quý vị có thể yêu cầu được biết các loại hình Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về quý vị và mục đích của việc thu thập đó; các loại hình nguồn dữ liệu đó; các loại hình các bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ thông tin cho mục đích kinh doanh và mục đích chia sẻ thông tin của chúng tôi.

        Quyền được Chọn Không Bán Thông tin Cá nhân. Thuật ngữ “bán” có định nghĩa rộng theo Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California. Trong ngữ cảnh của CCPA, “bán” được hiểu là bao gồm quảng cáo dựa trên sở thích, chúng tôi sẽ tuân thủ luật hiện hành về các hoạt động đó. Để chọn không nhận quảng cáo dựa trên sở thích, quý vị có thể thực hiện lựa chọn của mình trong mục cài đặt bảo mật tài khoản.

        Không Phân biệt Đối xử. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với quý vị do việc quý vị thực hiện bất kỳ quyền riêng tư nào của mình theo CCPA hoặc luật hiện hành, bao gồm từ chối cho quý vị truy cập vào Ứng dụng, cung cấp cho quý vị cấp độ chức năng khác của Ứng dụng hoặc gợi ý rằng quý vị sẽ nhận được cấp độ khác về chất lượng hàng hóa hoặc dịch vụ.

Xác minh và Đại diện được Ủy quyền

Để thực thi các quyền của mình, quý vị hãy làm theo hướng dẫn nêu trên và thông tin liên hệ trong mục “Cách thức Liên hệ với Chúng tôi” (xem Mục 12 của Chính sách này). Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được yêu cầu của quý vị và trả lời trong vòng 30 ngày theo lịch, trừ khi cần thêm thời gian, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ đưa ra thông báo và giải thích lý do. Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu của quý vị về quyền được biết và/hoặc xóa thông tin, chúng tôi phải xác minh danh tính hoặc thẩm quyền đưa ra yêu cầu của quý vị và xác nhận Thông tin Cá nhân liên quan đến quý vị hoặc liên quan đến những người khác. Để làm như vậy, chúng tôi thu thập địa chỉ e-mail của quý vị để xác minh danh tính của quý vị thông qua Ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể liên hệ với quý vị qua e-mail (nếu quý vị đã cung cấp cho chúng tôi) để xác minh danh tính của quý vị và hỏi quý vị các câu hỏi bổ sung để chúng tôi có thể khớp danh tính của quý vị với dữ liệu chúng tôi có về quý vị. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị xác nhận, và chấp nhận hình phạt nếu đưa ra tuyên bố không chính xác, rằng quý vị là người tiêu dùng có Thông tin Cá nhân là đối tượng của yêu cầu. Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của quý vị, chúng tôi có thể từ chối toàn bộ hoặc một phần yêu cầu của quý vị.

Quý vị cũng có thể chỉ định một đại diện được ủy quyền để đưa ra yêu cầu thay mặt quý vị. Để sử dụng đại diện được ủy quyền, chúng tôi có thể yêu cầu: (1) giấy chỉ định đại diện được ủy quyền do quý vị ký; (2) bằng chứng rằng đại diện được ủy quyền có giấy ủy quyền theo Bộ luật Di chúc của California; hoặc (3) bằng chứng rằng đại diện được ủy quyền đã được đăng ký với Tổng thư ký Tiểu bang California và rằng quý vị đã ủy quyền cho đại diện được ủy quyền đó để hành động thay mặt quý vị. Chúng tôi có thể từ chối yêu cầu từ một đại diện được ủy quyền không gửi đủ bằng chứng.

iv. Đối Với Cư Dân Ở Nhật Bản

Ngoài các quyền tổng thể nêu trên, Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân của Nhật Bản cung cấp cho quý vị các quyền bổ sung liên quan đến Thông tin Cá nhân của quý vị, cụ thể như sau:

●        Thông báo về Mục đích Sử dụng. Quý vị có quyền yêu cầu được thông báo về các mục đích sử dụng Thông tin Cá nhân của mình.

●        Hiệu chỉnh. Quý vị có quyền cập nhật hoặc chỉnh sửa Thông tin Cá nhân của mình (ví dụ: địa chỉ e-mail) mà quý vị gửi cho các trường hợp hỗ trợ. Tuy nhiên, data.ai không có khả năng hiệu chỉnh Thông tin Cá nhân của quý vị đã được thu thập thông qua quá trình quý vị sử dụng Ứng dụng. data.ai không thể hiệu chỉnh Thông tin Cá nhân của quý vị, data.ai chỉ có thể xóa Thông tin Cá nhân của quý vị đã được thu thập thông qua Ứng dụng.

●        Yêu cầu ngừng xử lý. Quý vị có thể hạn chế chúng tôi tiếp tục xử lý Thông tin Cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: khi quý vị tin rằng việc chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị nằm ngoài mục đích sử dụng).

10. Nền Tảng Bên Thứ Ba

Ứng dụng của chúng tôi dựa trên SDK và các dịch vụ liên quan do các bên thứ ba nêu dưới đây cung cấp. Tùy thuộc vào lựa chọn của quý vị trong mục Data Privacy Preferences của Ứng dụng, các SDK này sẽ được kích hoạt hoặc hủy kích hoạt:

●        SDK Firebase, do Google LLC cung cấp: Crashlytics, Cloud Messaging, Remote Config, Analytics for Firebase, App Distribution

Quý vị có thể tìm thêm thông tin về Quyền riêng tư và Bảo mật trong Firebase, bao gồm chi tiết về Thông tin Cá nhân được xử lý bởi Firebase và thông tin thiết bị được thu thập bởi Crashlytics, tại https://firebase.google.com/support/privacy.

●        SDK AppsFlyer,do AppsFlyer Ltd. cung cấp — Các dịch vụ sử dụng: Measurement Suite and Marketing Analytics

Quý vị có thể tìm Chính sách Quyền riêng tư Dịch vụ của AppsFlyer, bao gồm chi tiết về Thông tin Cá nhân được xử lý bởi AppsFlyer, tại https://www.appsflyer.com/legal/services-privacy-policy/.

●        SDK Leanplum, do Leanplum Inc. cung cấp

Quý vị có thể tìm thêm chi tiết về Thông tin Cá nhân do Leanplum xử lý tại https://docs.leanplum.com/reference/user-and-device-tracking.

11. Cập Nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư Này

Chúng tôi có quyền thay đổi Chính sách này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách này trên trang này, và phiên bản sửa đổi sẽ có hiệu lực vào ngày đăng ghi ở đầu trang. Nếu chúng tôi thay đổi đáng kể cách thức mà chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân đã thu thập trước đây từ quý vị, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị thông qua Ứng dụng hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Chúng tôi khuyên quý vị nên xem lại Chính sách, mà có thể được cập nhật theo từng thời điểm. Việc quý vị tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi có những sửa đổi đó sẽ được coi như là quý vị thừa nhận những thay đổi đó đối với Chính sách này.

12. Cách Thức Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào đối với các thực hành về quyền riêng tư của data.ai hoặc về Chính sách này hoặc muốn thực hiện các quyền liên quan đến Thông tin Cá nhân của mình, quý vị có thể:

        Liên hệ với data.ai qua e-mail tại địa chỉ: privacy@data.ai, hoặc

        Gửi thư cho chúng tôi:

data.ai inc. Legal Department
44 Montgomery Street, Third Floor
San Francisco, CA 94104 USA

Có thể liên hệ với Chuyên viên Bảo vệ Dữ liệu của data.ai qua e-mail (dpo@data.ai) hoặc tại địa chỉ sau:

data.ai inc. Legal Department
ATTN: Data Protection Officer
44 Montgomery Street, Third Floor
San Francisco, CA 94104 USA

Điện thoại: +1-844-277-2664

data.ai inc. là tổ chức chịu trách nhiệm (bên kiểm soát dữ liệu) đối với việc xử lý Thông tin Cá nhân của quý vị.