Hizmet Koşulları

 

Geçerlilik tarihi: 28 Haziran 2022

 

FERAGAT: Bu Hizmet Koşulları kapsamında tahkim bireysel olarak gerçekleştirilecektir: Toplu tahkim ve toplu davalara izin verilmez. BU HİZMET KOŞULLARINI KABUL ETMEK SURETİYLE SİZ VE DATA.AI’NİN HER BİRİNİZİN JÜRİLİ YARGILANMA HAKKINDAN VE BİR TOPLU DAVAYA KATILIM HAKKINDAN FERAGAT ETTİĞİNİ ANLIYOR VE KABUL EDİYORSUNUZ.

 

Bu Hizmet Koşulları (“Koşullar”) siz ve kendi başına ve/veya yasal olarak data.ai şirketler ailesinin bir parçası olan tüzel kişiler (söz konusu tüzel kişiler “İlgili Şirketler” olarak anılmaktadır) aracılığıyla hareket eden bir ABD şirketi olan data.ai inc. (data.ai inc. ve İlgili Şirketler, topluca “data.ai”, “biz”, “bize” veya “bizim”) arasında bağlayıcı bir sözleşmedir. Uygulamalarımızı (aşağıda tanımlanmıştır), web sitemizi/sitelerimizi, ürün ve/veya hizmetlerimizi (topluca “Hizmetler”) kullanmak için tüm Koşullar, ASTRO File Manager Privacy Policy (“Gizlilik Politikası”) ve geçerli tüm Ek Koşullar (aşağıda tanımlanmıştır) ile mutabık kalmalı ve kabul etmelisiniz. Bu Koşulları kabul etmiyorsanız lütfen Hizmetleri hiçbir surette veya biçimde kurmayın, erişim sağlamayın veya Hizmetleri kullanmayın.

 

Bu Koşulları kabul etmiyorsanız lütfen Hizmetleri hiçbir surette veya biçimde kurmayın, erişim sağlamayın veya Hizmetleri kullanmayın. En az 16 yaşında olduğunuzu doğruluyorsunuz. 16 yaşın altındaysanız Hizmetleri kullanamazsınız.

 

data.ai Hizmetleri

 

data.ai, diğer işlevlere ek olarak belirli cihaz özelliklerini (ağ trafiği gibi) analiz etmenize, değiştirmenize ve/veya optimize etmenize, mobil veri kullanımınızı korumanıza veya dosyalarınızı yönetmenize olanak tanıyan mobil uygulamalar ve web siteleri (“Uygulamalar”) sağlamaktadır. Bilgilerinizi yalnızca Gizlilik Politikamıza uygun olarak toplayacak ve kullanacağız.

data.ai, Uygulamayı ve Hizmetleri kullanmanız için zaman zaman astrofilemanagerapp.com web sitesi aracılığıyla, Uygulama aracılığıyla size sunulacak veya başka şekilde Hizmetlerle bağlantılı olarak sağlanacak ek şart, politika ve koşullara (“Ek Koşullar”) uymanızı gerekli görebilir.

 

Haklar

 

data.ai size kendi dahili, kişisel, ticari olmayan kullanımınız için Hizmetlere erişim sağlamanız ve kullanmanız için sınırlı, devredilemez, münhasır olmayan, alt lisans verilemeyen bir lisans vermektedir (bu Koşullara tabi olmak kaydıyla). Açıkça verilmeyen tüm haklar data.ai tarafından saklı tutulmaktadır. Uygulamayı bir mobil uygulama olarak kullanıyorsanız Uygulamanın bir kopyasını, desteklenen cihazınıza indirip yükleyebilir ve Hizmetlere yalnızca kendi kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için erişebilirsiniz.

 

Metinler, grafikler, veriler, makaleler, fotoğraflar, resimler ve çizimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetlerde veya Hizmetler aracılığıyla görüntülenen, gerçekleştirilen veya sunulan materyaller telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet yasaları tarafından korunuyor olabilir. Hizmetlere erişim sağladığınız zaman, blog’lara veya incelemelere bağlantılar gibi üçüncü taraflarca sağlanan veya üçüncü taraflarla ilişkilendirilen verilere (“Üçüncü Taraf İçeriği”) erişiminiz olabilir. Bundan başka, normalde Üçüncü Taraf İçeriği olmayan ve data.ai tarafından sağlanan veya onunla ilişkilendirilen verilere (“data.ai İçeriği”) erişiminiz olabilir. Hizmetleri nasıl kullandığınıza bağlı olarak, Hizmetler veya Uygulama aracılığıyla da veri gönderebilir veya yükleyebilirsiniz (“Kullanıcı İçeriği”) (Üçüncü Taraf İçeriği, data.ai İçeriği ve Kullanıcı İçeriği, toplu olarak “İçerik”) . Hizmetler aracılığıyla erişim sağladığınız herhangi bir İçerik ile ilgili tüm telif hakkı bildirimlerine, ticari marka kurallarına, bilgilere ve kısıtlamalara uyacağınıza ve size ait olmayan İçeriği (i) söz konusu İçeriğin sahibinin önceden izni olmadan veya (ii) bir üçüncü tarafın haklarını ihlal edecek şekilde kullanmayacağınıza, kopyalamayacağınıza, çoğaltmayacağınıza değiştirmeyeceğinize, tercüme etmeyeceğinize, yayınlamayacağınıza, yayımlamayacağınıza, iletmeyeceğinize, dağıtmayacağınıza, icra etmeyeceğinize, yüklemeyeceğinize, görüntülemeyeceğinize, lisans vermeyeceğinize, satmayacağınıza veya başka bir şekilde tasarrufta bulunmayacağınıza söz veriyorsunuz.

 

data.ai’nin Hizmetlerin ve data.ai İçeriğinin sahibi olduğunu ve tarafınızdan veya başka bir tarafça Hizmetler veya data.ai İçeriği ile ilgili olarak yapılan herhangi bir öneri, fikir, geliştirme talebi, geri bildirim veya bilgi ile ilgili tüm hakların, mülkiyetin ve menfaatin tek ve münhasır sahibi olduğunu ve yukarıda belirtilenlerden herhangi biri için size ödeme yapma yükümlülüğü olmadığını anlıyorsunuz. Herhangi bir Hizmet veya data.ai İçeriğini değiştirmemeyi, yayınlamamayı, aktarmamayı, devrine veya satışına iştirak etmemeyi, çoğaltmamayı, bunlara dayalı türev çalışmalar oluşturmamayı veya başka bir şekilde tasarrufta bulunmamayı kabul ediyorsunuz.

 

data.ai, herhangi bir Kullanıcı İçeriği veya Üçüncü Taraf İçeriği üzerinde mülkiyet iddiasında bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Hizmetleri kullandığınızda, Kullanıcı İçeriğini yükleme ve kullanma hakkına sahip olduğunuzu beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

 

Hizmetlerin kullanımının ek ağ trafiğine yol açabileceğini ve/veya pil gibi belirli cihaz kaynaklarını etkileyebileceğini anlıyorsunuz.

 

Sorumluluklar ve Kullanım

 

Hizmetler aracılığıyla herkese açık olarak yayınlanan veya özel olarak iletilen herhangi bir İçeriğin (sizin tarafınızdan Kullanıcı İçeriği dahil) sorumluluğu münhasıran söz konusu İçeriğin kaynağı olan kişiye aittir ve bu tür İçeriğe tüm riski size ait olmak üzere erişim sağlıyorsunuz. Söz konusu İçerikteki herhangi bir hata veya eksiklikten veya bu İçerikle bağlantılı olarak maruz kaldığınız herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmadığımızı kabul ediyorsunuz. Bu İçeriği nasıl yorumlayabileceğinizi ve kullanabileceğinizi veya İçeriğe maruz kalmanız sonucunda hangi eylemleri gerçekleştirebileceğinizi kontrol edemeyiz ve bu konuda herhangi bir işlem yapmakla yükümlü değiliz ve bu belge ile bizi söz konusu İçerikle ilgili tüm yükümlülüklerden ibra ediyorsunuz. Üçüncü taraf web sitelerine erişim sağladığınız veya üçüncü taraf hizmetlerini kullandığınız zaman bunun riskleri olduğunu ve data.ai’nin bu tür risklerden sorumlu olmadığını kabul ediyorsunuz. data.ai, Hizmetler aracılığıyla etkileşimde bulunduğunuz üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin veya herhangi bir üçüncü tarafın içeriği, doğruluğu, gizlilik politikaları, uygulamaları veya görüşleri üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. data.ai’nin bu tür üçüncü şahıs web sitelerini veya hizmetlerini tasdik etmediğini veya bunların sponsoru olmadığını ve data.ai’nin herhangi bir üçüncü şahıs web sitesi veya hizmetinin içeriğini izlemeyeceğini, doğrulamayacağını, sansürlemeyeceğini veya düzenlemeyeceğini ve bunları yapamayacağını anlıyorsunuz. Mal veya hizmetler için ödenme yapılması ve bunların teslimatı dahil olmak üzere Hizmetlerde veya Hizmetler aracılığıyla bulunan kuruluşlar ve/veya bireyler ile etkileşimleriniz ve bu tür işlemlerle ilgili diğer hüküm, koşul, garanti veya beyanlar yalnızca siz ve bu kuruluşlar ve/veya bireyler arasındadır. Söz konusu üçüncü taraflarla herhangi bir çevrimiçi veya çevrimdışı işleme devam etmeden önce gerekli veya uygun olduğunu düşündüğünüz her türlü araştırmayı yapmalısınız. Hizmetleri kullanmak suretiyle, herhangi bir üçüncü taraf web sitesini veya hizmetini kullanmanızdan (ayrıca bu tür üçüncü taraf web siteleri veya hizmetleriyle ilgili herhangi bir kuruluş veya bireyle olan etkileşimlerinizden) doğan her türlü sorumluluktan bizi ibra ediyorsunuz ve bizi bunlara karşı beri kılıyorsunuz.

 

Hizmetlerimizin kullanıcıları arasında veya kullanıcılar ile herhangi bir üçüncü taraf arasında bir ihtilaf olması durumunda, data.ai’nin sürece dahil olma yükümlülüğünün olmadığını kabul ediyorsunuz. Telif hakkıyla korunan İçeriğe veya Uygulamamız veya Hizmetlerimizde veya bunlar aracılığıyla kullanıma sunulan materyallere itirazınız varsa daha fazla bilgi için data.ai Telif Hakkı İhtilafı Politikasını incelemelisiniz. Bir veya daha fazla kullanıcıyla bir ihtilafınız olması durumunda, data.ai’yi ve data.ai’nin yetkilileri, çalışanları, temsilcileri ve haleflerini söz konusu ihtilaflardan ve/veya Hizmetlerimizden kaynaklanan veya bir şekilde bunlarla ilişkili olan, bilinen veya bilinmeyen, kuşkulanılan veya kuşkulanılmayan, ifşa edilen veya ifşa edilmeyen her tür veya nitelikteki tazminat iddialarından, taleplerden ve zararlardan ibra ediyorsunuz. California’da ikamet ediyorsanız California Medeni Kanununun aşağıdaki hususları öngören 1542. Maddesinden feragat edeceksiniz ve bu belge ile feragat ediyorsunuz: “Genel bir ibra, alacaklının veya ibra eden tarafın, ibranın yapıldığı anda kendi lehine var olduğunu bilmediği veya kuşkulanmadığı ve kendisi tarafından biliniyor olsaydı borçlu veya ibra edilen tarafla varılacak çözümü büyük oranda etkilemiş olacak iddialar için geçerli değildir.”

 

Kısıtlamalar

 

Hizmetleri (Kullanıcı İçeriğinin sunulması dahil olmak üzere) aşağıdaki şekillerde (doğrudan veya bir üçüncü taraf aracılığıyla) kullanmayacağınızı veya Hizmetlerle etkileşimde bulunmayacağınızı beyan, taahhüt ve kabul ediyorsunuz:

 

  • data.ai veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal etmek veya bunlara tecavüz etmek;
  • Herhangi bir yasa, düzenleme veya mahkeme kararını ihlal etmek;
  • Zararlı, hileli, aldatıcı, tehdit edici, taciz edici, karalayıcı, müstehcen veya başka bir şekilde sakıncalı olmak;
  • İçerik güvenliğini riske atmak;
  • Hizmetlerin diğer kullanıcılarından veya onlar hakkında bilgi alma girişiminde bulunmak;
  • Herhangi bir ağ, bilgisayar veya iletişim sisteminin, yazılım uygulaması veya ağ veya bilgi işlem cihazının güvenliğini veya bütünlüğünü ihlal etmek (örneğin, virüs, truva atı, solucanları veya diğer kötü amaçlı yazılımları dağıtamazsınız);
  • Ticari e-posta istekleri veya reklamları göndermek veya istenmeyen postayla mücadele yasalarını veya düzenlemelerini ihlal etmek;
  • Altyapımıza veya sistemlerimize makul olmayan bir yük bindirmek veya Hizmetlerin düzgün çalışmasını başka bir şekilde engellemek;
  • Hizmetlerin herhangi bir sayfası, verisi veya başka bir bölümünde “emeklemek”, “veri çıkarmak” veya “örümceklemek” (manuel veya otomatik yollarla) veya
  • Hizmetlerle ilgili kaynak kodunu veya altta yatan fikirleri veya bilgileri kaynak koda dönüştürme, tersine mühendislik yapma veya başka şekillerde elde etme girişiminde bulunmak.

 

Yukarıdakilerden herhangi birinin ihlali, Hizmetleri kullanma veya Hizmetlere erişim hakkınızın feshedilmesi için gerekçe teşkil etmektedir.

 

Uyarılar

 

Hizmetleri ve Uygulamayı kullanımınızın bir parçası olarak, Hizmetler veya Uygulama içinde size doğrudan gönderilen anında ileti bildirimleri veya diğer türdeki mesajları (“Anında İleti Mesajları”) alabilirsiniz. Anında İleti Mesajları ayarları üzerinde kontrole sahipsiniz ve Hizmetler, Uygulama veya telefonun işletim sistemi aracılığıyla bu Anında İleti Mesajlarını kabul edebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Kablosuz operatörünüzle aranızdaki mesaj tarifenize bağlı olarak mesajlaşma ücretlerinin geçerli olabileceğini lütfen unutmayın.

 

Hizmetlerde Yapılan Değişiklikler

 

İstediğimiz zaman Hizmetlerin herhangi bir bölümünü askıya alabilir veya sonlandırabilir, yeni özellikler sunabilir, belirli özelliklere sınırlamalar getirebilir veya Hizmetlerin bir kısmına veya tümüne erişimi kısıtlayabiliriz. Benzer şekilde, (bu Koşulları ihlal eden söz konusu İçeriğe katkıda bulunduğunuzun iddia edilmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir nedenle, istediğimiz zaman, herhangi bir İçeriği Hizmetlerden kaldırma ve/veya engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

Fesih ve Geçerliliğin Devamı

 

Gizlilik Politikamızda açıklandığı üzere Hizmetlerimizi kullanmaya istediğiniz zaman son verebilirsiniz. Uygulamaları silme veya kaldırma ile ilgili sorunlarla karşılaşırsanız lütfen yardım için b2c-support@data.ai adresinden bizimle iletişime geçin.

 

Münhasır takdir yetkisi bize ait olmak üzere Uygulamaya ve Hizmetlere veya bunların herhangi bir kısmına erişiminizi ve/veya kullanımınızı istediğimiz zaman, bildirimde bulunmaksızın sonlandırma hakkımızı saklı tutarız. Yukarıdaki hükmü sınırlamaksızın, münhasır takdir yetkisi bize ait olmak üzere kabul edilemez olduğunu düşündüğümüz herhangi bir davranışta bulunmanız veya bu Koşulları ihlal etmeniz durumunda, Uygulamaya ve Hizmetlere tüm erişimi ve kullanımı bildirimde bulunmaksızın derhal sona erdirme veya askıya alma hakkımız olacaktır. Bildirilen tüm Politika ihlallerini ve şikayetlerini araştırabilir ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, Uygulamaya veya Hizmetlere erişimin ve/veya kullanımının askıya alınması veya sonlandırılması dahil olmak üzere istediğimiz zaman, uygun gördüğümüz herhangi bir uygun eylemi gerçekleştirebiliriz. Uygulamaya ve Hizmetlere erişiminizin ve kullanımınızın feshedilmesi veya geçerlilik süresinin sona ermesi üzerine, Uygulamaya ve Hizmetlere yönelik tüm kullanımınızı ve bunlara erişiminizi durduracak ve Hizmetlerin tam veya kısmi tüm kopyalarını imha edeceksiniz. Buna ek olarak, münhasır takdir yetkisi bize ait olmak üzere ve istediğimiz zaman Uygulamalara ve/veya Hizmetlere erişim olanağı sağlamayı durdurabilir veya sınırlandırabiliriz.

 

data.ai, (i) Hizmetlerin güvenliğinin veya bunlara ait bilgi teknolojisinin veya diğer sistemlerin ya da ağların ihlal edildiği kuşkusunu araştırma, (ii) bu Koşulların ihlal edildiği kuşkusunu araştırma, (iii) yukarıdaki konulardan herhangi birinin soruşturulması kapsamında kolluk kuvvetleri yetkililerini sürece dahil etme ve onlarla iş birliği yapma ve (iv) bu Koşulları ihlal edenleri kovuşturma hakkını saklı tutmaktadır.

 

Mahiyetleri gereği bu Koşulların feshinden sonra yürürlükte kalması gereken hükümler, fesihten sonra da geçerli olacaktır. Örnek olarak, aşağıdakilerin tümü fesihten sonra da geçerli olacaktır: Bize ödemeniz veya bize tazmin etmeniz gereken herhangi bir yükümlülük, sorumluluğumuz ilgili tüm sınırlamalar, mülkiyet veya fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm hükümler ve aramızdaki ihtilaflara ilişkin hükümler.

 

Gizlilik

 

data.ai, bilgilerinizle ilgili gizlilik ve mahremiyetin önemini anlamaktadır. Hizmetlerle bağlantılı olarak bilgilerinizi nasıl toplayabileceğimize, kullanabileceğimize ve ifşa edebileceğimize ilişkin bir açıklama için lütfen Gizlilik Politikamıza başvurun.

 

Ücretler

 

Hizmetlerin bir kısmı veya tamamı için istediğimiz zaman ücret alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bu tür ücretler söz konusu olmadan önce sizi bilgilendireceğiz.

 

Garanti Sorumluluğunun Reddi

 

data.ai, Uygulamada veya Hizmetlerde yer alan İçeriğin, bilgilerin, metinlerin, grafiklerin, bağlantıların veya diğer öğelerin doğruluğu, güvenilirliği veya eksiksizliği konusunda hiçbir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. data.ai, İçerikte, Uygulamada veya Hizmetlerde yer alan materyallerdeki herhangi bir hata veya eksiklik konusunda sorumluluğu açıkça reddetmektedir. data.ai, Uygulamada veya Hizmetlerde açıklanan politika, ürün ve hizmetlerde istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

Bazı yasalar belirli sorumluluk reddi beyanlarına izin vermemektedir; bu nedenle bu sorumluluk reddi beyanlarının bazıları veya tamamı sizin durumunuzda geçerli olmayabilir.

 

HİZMETLER, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİĞİ VE DATA.AI İÇERİĞİ KESİN SURETTE “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTADIR. ZIMNİ TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ KOŞUL, BEYAN VE GARANTİLERE İLİŞKİN SORUMLULUK BU BELGE İLE DATA.AI (İLGİLİ ŞİRKETLERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, İCRA KURULU ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI, TEMSİLCİLERİ, YÜKLENİCİLERİ, HALEFLERİ VE VEKİLLERİ DAHİL) VE LİSANS VERENLERİ TARAFINDAN GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE REDDEDİLMEKTEDİR.

 

DATA.AI, YUKARIDAKİ HUSUSLAR İSTİSNA OLMAKSIZIN HİZMETLERİN KULLANIMININ KESİNTİSİZ, HATASIZ OLACAĞINI, AKSAKLIK OLMADAN, GECİKME YAŞANMADAN VEYA SINIRLAMA OLMADAN ÇALIŞACAĞINI VEYA YETKİSİZ ERİŞİME KARŞI BAĞIŞIK OLACAĞINI VEYA UYGULAMANIN VEYA HİZMETLERİN VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINMIŞ OLDUĞUNU BEYAN, TAAHHÜT VEYA GARANTİ ETMEMEKTEDİR. DATA.AI, DOĞRULUK, KESİNLİK, GÜVENİLİRLİK BAKIMINDAN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE HİZMETLERİN VEYA DATA.AI İÇERİĞİNİN KULLANIMI VEYA SONUÇLARI İLE İLGİLİ HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTE VEYA HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTADIR.

 

Sorumluluğun Sınırlandırılması

 

DATA.AI, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİÇBİR KOŞULDA VE HİÇBİR YASAL TEORİ KAPSAMINDA (HAKSIZ FİİL, SÖZLEŞME, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKALARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) (A) KÂR KAYBI, ŞEREFİYE KAYBI, İŞ KESİNTİSİ, SONUÇLARIN DOĞRULUĞU VEYA BİLGİSAYAR ARIZASI VEYA BOZUKLUĞU DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ VEYA SONUÇ GEREĞİ ZARAR, (B) TOPLAMDA 100 ABD DOLARINI AŞAN HERHANGİ BİR MİKTAR VEYA (C) BİZİM VEYA ONLARIN MAKUL KONTROLÜ DIŞINDAKİ HERHANGİ BİR KONUDA SİZE VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR TARAFA KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. GEÇERLİ YASALAR BELİRLİ SINIRLAMALARA VE/VEYA İSTİSNALARA İZİN VERMEYEBİLİR. BÖYLE DURUMLARDA, DATA.AI’NİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜ İLE SINIRLI OLACAKTIR. Bazı yargı yetki alanlarının sorumluluk sınırlamalarına izin vermediğini veya size karşı olan sorumluluğumuzu sınırlamamıza ilişkin sınırlamalar getirebileceğini, bu nedenle yukarıda belirtilen sınırlamalardan bazılarının veya herhangi birinin sizin için geçerli olmayabileceğini unutmayın.

 

Tazminat

 

data.ai, data.ai yetkilileri, temsilcileri, çalışanları ve ortaklarını (a) Hizmetlere, data.ai İçeriği veya Üçüncü Taraf İçeriğine erişiminiz ve bunları kullanımınız (sizin Hizmetlere erişiminizi ve kullanımınızı kullanan üçüncü bir tarafça gerçekleştirilen eylemler dahil); (b) Kullanıcı İçeriğiniz ve (c) bu Koşulları ihlal etmenizden ötürü üçüncü taraf taleplerinden kaynaklanan veya üçüncü taraf talepleri ile ilgili her türlü şikayet, tazminat talebi, sorumluluk, hasar (fiili ve sonuç olarak ortaya çıkan), kayıp ve masraflara (avukatlık ücretleri dahil) karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul ediyorsunuz.

 

Devir

 

Bu Koşulları veya bu kapsamdaki hak veya yükümlülüklerinizi data.ai’nin önceden yazılı onayı olmaksızın, hiçbir surette (kanun mucibince veya başka bir şekilde) temlik edemez, delege edemez veya devredemezsiniz. Bu Koşulları ve hak ve yükümlülüklerimizi, burada yer alan tahkim ve ilgili ihtilaf çözümü hükümleri uyarınca hak ve yükümlülükler haricinde, onayınız olmadan tamamen veya kısmen temlik edebilir, delege edebilir ve devredebiliriz.

 

Hukuk Seçimi; Tahkim

 

LÜTFEN BU BÖLÜMÜ DİKKATLİCE OKUYUN, ZİRA SİZİN VE DATA.AI’NİN ARAMIZDAKİ TÜM İHTİLAFLARI BAĞLAYICI BİREYSEL TAHKİM YOLUYLA ÇÖZMESİNİ ÖNGÖRMEKTE VE JÜRİLİ YARGILANMA VE BİR TOPLU DAVAYA KATILMA HAKKINIZDAN FERAGAT ETME DE DAHİL OLMAK ÜZERE DATA.AI’YE KARŞI HUKUK YOLLARINIZI SINIRLANDIRMAKTADIR.

 

ENDİŞELERİN ÇOĞU DATA.AI İLE İLETİŞİME GEÇEREK HIZLI BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLEBİLİR. MUHTEMEL OLMASA DA ENDİŞELERİNİZİ ÇÖZEMEDİĞİMİZ BİR DURUMDA, HER BİRİMİZ BU İHTİLAFLARI, YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE VE BU KOŞULLARDA YER ALAN HÜKÜMLERE TABİ OLARAK, GENEL YARGI YETKİSİNİ HAİZ MAHKEMELER YERİNE BAĞLAYICI TAHKİM VEYA KÜÇÜK TALEPLER MAHKEMESİ YOLUYLA ÇÖZMEYİ KABUL EDİYORUZ. TAHKİM, MAHKEMEDEKİ BİR DAVAYA KIYASLA DAHA AZ RESMİDİR.

 

TAHKİM, HÂKİM VEYA JÜRİ YERİNE TARAFSIZ BİR HAKEM KULLANIR, MAHKEMEYE KIYASLA DAHA SINIRLI ESASA DAİR İNCELEME YAPILMASINA İZİN VERİR VE MAHKEMELER TARAFINDAN ÇOK SINIRLI İNCELEMEYE TABİDİR. HAKEMLER, BİR MAHKEME İLE AYNI TAZMİNAT VE TELAFİYE KARAR VEREBİLİR. BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ HER TÜRLÜ TAHKİM, HUKUKUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE BİREYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR; TOPLU TAHKİM, TOPLU DAVA VEYA TEMSİLİ TAHKİME İZİN VERİLMEZ.

 

BU SÖZLEŞMEDEKİ TAHKİM GEREKLİLİKLERİNE TABİ OLMAK İSTEMEYEN KULLANICILAR, HİZMETLERE ERİŞİM TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE, İPTAL TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK LEGAL@DATA.AI ADRESİNE YAZILI BİLDİRİMDE BULUNMAK SURETİYLE İPTAL EDEBİLİR.

Bu tahkim hükmünün amaçları doğrultusunda, bir yanda siz ve öte yanda data.ai, bu Koşullar, Hizmetler (İçerik dahil) veya herhangi bir data.ai mal veya hizmeti ilgili (bu Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanabilirliği, uygulatılabilir olması veya geçerliliği ile ilgili anlaşmazlıklar dahil olmak üzere) tüm ihtilaf, anlaşmazlık ve iddiaların (toplu olarak “İhtilaflar”) nihai ve münhasır olarak bu bölümde açıklandığı gibi sizin veya bizim tarafımızdan tahkim talebini havi yazılı bir bildirimin diğer tarafa gönderilmesi suretiyle başlatılabilecek olan bağlayıcı tahkim yoluyla çözüleceğini kabul ediyorsunuz. Taraflardan birinin tahkim tercihi, diğer taraf için nihai ve bağlayıcı olacaktır.

 

TÜM İHTİLAFLARIN, BURADA AÇIKLANDIĞI GİBİ BİR MAHKEMEDE DEĞİL, JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (“JAMS”) MENSUBU BİR TİCARİ HAKEM HUZURUNDA YÜRÜTÜLEN GİZLİ, BAĞLAYICI TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜLECEĞİNİ AÇIKÇA KABUL EDİYORSUNUZ. TAHKİM, JAMS’IN KOLAYLAŞTIRILMIŞ TAHKİM KURALLARI VE PROSEDÜRLERİ DOĞRULTUSUNDA YÖNETİLECEKTİR. JÜRİLİ YARGILANMA VE NORMALDE EYALET MAHKEMESİ VEYA FEDERAL MAHKEMEDE DAVA AÇMA HAKKINIZDAN GÖNÜLLÜ OLARAK VAZGEÇTİĞİNİZİ KABUL EDİYORSUNUZ.

 

Dava masraflarına kıyasla payınızın fahiş oranda yüksek olacağını gösteremediğiniz sürece tahkim masraflarının ödenmesi konusunda JAMS’in ücret planı geçerli olacaktır; bunu göstermeniz durumunda data.ai, tahkim masraflarınızın mahkeme masraflarına kıyasla fahiş oranda yüksek olmasını önlemek için hakemin gerekli gördüğü kadarını ödeyecektir. data.ai ayrıca JAMS tarafından dayatılan tüm tahkim masraflarının sorumluluğunu tek ve münhasır takdir yetkisine bağlı olarak üstlenme hakkını saklı tutar. Davayı kazanan tarafa avukat ücretlerinin ve giderlerinin ödenmesini öngören bir yasal düzenleme olmadığı sürece, her bir taraf kendi avukat ücretlerini ve masraflarını ödemeyi kabul etmektedir.

 

Taraflar aksi yönde yazılı mutabakat sağlamadıkça, tahkim esas duruşması San Francisco, California, ABD’de yapılacaktır.

 

Hakem, bu tahkim hükmünün kapsamı ve uygulanabilirliği ve bunun yanı sıra Koşulların diğer hüküm ve koşulları da dahil olmak üzere tüm konularda karar verebilir ve hakem, bu tahkim hükmünün veya bu Koşulların tamamının veya herhangi bir bölümünün geçersiz olduğu veya geçersiz kılınabilir olduğu iddiası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu tahkimin ve bu Koşulların başka herhangi bir hükmünün kapsamı veya uygulanabilirliği ile ilgili söz konusu tüm ihtilafları çözme konusunda münhasır yetkiye sahip olacaktır. Bununla birlikte, farazi toplu veya temsili talepler, ilk olarak taraflardan biri tarafından bir hukuk mahkemesine götürülür ve herhangi bir tarafça tahkime zorlama dilekçesi verilirse mahkeme bu Koşulların toplu işlemlere izin verip vermediğine karar verecektir. Kuşkuya yer bırakmamak maksadıyla mahkeme ve hakem için toplu dava ve temsili feragat hükümleri de dahil olmak üzere bu Koşulların hükümleri bağlayıcı olacaktır. Herhangi bir tahkimde, hakem geçerli yasaya uyacaktır. Hakemin açık hukuk hatası veya hukuki muhakeme hatası yapma yetkisi yoktur ve açık bir hukuk hatası veya hukuki muhakeme hatası yapan hakem tarafından verilen herhangi bir karar, söz konusu hata gerekçesiyle yetkili bir mahkeme tarafından iptal edilebilir veya düzeltilebilir. Bu Koşullar, kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın, California Eyaleti kanunlarına tabidir ve bu kanunlar doğrultusunda yorumlanacaktır. Aksi yönde mutabakata varılmadıkça vaka yönetimi ve diğer duruşmalar telefonla yapılacaktır. Hakemin kararı nihai ve tüm taraflar için bağlayıcı olacaktır ve herhangi bir yetkili mahkemede yargı kararı olarak kabul edilebilir.

 

Bu belgede aksi herhangi bir hükme halel getirmeksizin, İhtilafın (a) taraflardan birinin fikri mülkiyet haklarının herhangi bir surette ihlalinden; (b) hırsızlık, korsanlık, yetkisiz kullanım veya Birleşik Devletler Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanımı Yasası’nın (veya herhangi bir uluslararası eşdeğerinin) ihlali ile ilgili veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir iddiadan ve/veya (c) herhangi bir parasal olmayan eda talebinden kaynaklanması halinde siz ve data.ai, bir tarafın San Francisco, California’daki bir eyalet mahkemesi veya federal mahkemede ihtiyati tedbirler (veya eşdeğer bir acil yasal çözüm yolu) arayabileceğini kabul ediyorsunuz ve her iki taraf da tahkime götürülemeyen ihtilaflar için söz konusu mahkemelerin münhasıran görevli ve yetkili olduğuna muvafakat etmektedir. Yukarıdaki hükümlere ek olarak, taraflardan herhangi biri, tahkim yerine, küçük talepler mahkemesinin yargı yetkisi kapsamındaki İhtilaflar için söz konusu mahkemede bireysel bir dava açabilir.

 

Geçerli yasaların izin verdiği azami ölçüde, tüm İhtilaflar, bireysel, grup harici ve temsili olmayan bir temelde bağlayıcı, gizli tahkim yoluyla çözülecektir. Grup tahkim yargılaması yoluyla veya başka bir şekilde, başka hiçbir İhtilafın İhtilafınızla içtima ettirilmeyeceğini veya birleştirilmeyeceğini açıkça kabul ediyorsunuz.

 

TARAFLAR, HERHANGİ BİR İHTİLAFIN TOPLU DAVA TEMELİNDE TAHKİME GÖTÜRÜLMESİ VEYA TOPLU DAVA USÜLLERİNİN UYGULANMASINA YÖNELİK HİÇBİR HAK VEYA YETKİ OLMADIĞINI, HERHANGİ BİR İHTİLAFIN FARAZİ TEMSİLİ SIFATLA VEYA GENEL VEKALETNAME İLE GÜNDEME GETİRİLMESİNE YÖNELİK HİÇBİR HAK VEYA YETKİ OLMADIĞINI VE HİÇBİR TAHKİMİN BAŞKA HİÇBİR TAHKİM İLE BİRLEŞTİRİLMEYECEĞİNİ KABUL EDER.

 

Tahkim ile ilgili bu Madde, geçerli yerel üye devlet yasaları kapsamında hariç tutulduğu ölçüde, Avrupa Ekonomik Alanı’na üye ülkelerdeki kullanıcılar için geçerli olmayabilir.

 

Sair Hükümler

 

Feragat

 

Sizin veya bizim bu belgedeki herhangi bir hakkı, herhangi bir surette kullanmamamız, bu belge kapsamındaki diğer haklardan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğu tespit edilirse söz konusu hüküm bu Koşullar tam olarak yürürlükte, geçerli ve uygulanabilir kalacak şekilde gereken asgari ölçüde sınırlandırılacak veya kaldırılacaktır.

 

Başka Koşul Olmaması

 

Siz ve data.ai, bu Koşulların, tüm Ek Koşulların ve Gizlilik Politikamızın, siz ve data.ai arasındaki karşılıklı mutabakatın tam ve münhasır beyanı olduğunu ve bu Koşulların konusuyla ilgili önceki tüm yazılı ve sözlü mutabakat, iletişim ve diğer muvafakatleri geçersiz kıldığını ve iptal ettiğini kabul ediyorsunuz.

 

Değişiklikler

 

Bu Koşullarda yapılacak tüm değişiklikler, (bu belgede aksi belirtilmedikçe) yazılı ve her iki tarafça imzalanmış olmalıdır.

 

Kapsam

 

Bir Birleşik Devletler Hükümeti ambargosuna tabi bir ülkede bulunmadığınızı veya Birleşik Devletler Hükümeti tarafından “teröristleri destekleyen” bir ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve herhangi bir Birleşik Devletler Hükümeti yasaklı veya kısıtlanmış taraf listesinde bulunmadığınızı beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu belge ile data.ai’nin bir çalışanı, temsilcisi, ortağı veya ortak girişimi olmadığınızı ve hiçbir surette data.ai’yi bağlama yetkiniz olmadığını kabul ve beyan ediyorsunuz.

 

Güncellemeler

 

Bu Koşulları istediğimiz zaman güncelleme hakkımızı saklı tutuyoruz ve sizi bunları periyodik olarak gözden geçirmeye teşvik ediyoruz. Koşullarda yapılan değişiklikler yayınlandıktan sonra Hizmetleri kullanmaya devam etmenin, söz konusu güncellenmiş Koşulları kabul ettiğiniz ve onayladığınız anlamına geldiğini kabul ediyorsunuz. Güncellenen Koşulları kabul etmiyorsanız Hizmetleri kullanımınızı sonlandırmalısınız (bkz. yukarıda “Fesih ve Geçerliliğin Devamı” maddesi).