เงื่อนไขการให้บริการ

 

วันที่มีผล: 28มิถุนายน 2022

 

การสละสิทธิ์: การอนุญาโตตุลาการภายใต้เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นรายบุคคล: ไม่อนุญาตให้มีการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มและการดำเนินคดีแบบกลุ่มคุณเข้าใจและตกลงว่าในการเข้าทำเงื่อนไขการให้บริการนี้คุณและ DATA.AI ต่างสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนและสิทธิในการเข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

 

เงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ (เงื่อนไขฯ) เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันระหว่างคุณและ data.ai inc. ซึ่งเป็นบริษัทในสหรัฐอเมริกาซึ่งดำเนินการด้วยตนเองและ/หรือผ่านนิติบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท data.ai ตามกฎหมาย (นิติบุคคลเหล่านั้นเรียกว่า “บริษัทที่เกี่ยวข้อง”) (data.ai inc. และบริษัทที่เกี่ยวข้องเรียกรวมกันว่า “data.ai” “เรา” “พวกเราหรือ “ของเรา”) คุณต้องตกลงและยอมรับเงื่อนไขฯทั้งหมดนโยบายความเป็นส่วนตัวของตัวจัดการไฟล์ของ ASTRO(ASTRO File Manager) (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) และเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆที่เกี่ยวข้อง (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) เพื่อใช้แอป (ตามคำจำกัดความด้านล่าง) เว็บไซต์ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) ของเราหากคุณไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขฯเหล่านี้โปรดอย่าติดตั้งเข้าถึงหรือใช้บริการในลักษณะใดๆหรือในรูปแบบใดๆ

 

คุณยืนยันว่าคุณมีอายุ 16 ปีขึ้นไปหากคุณมีอายุต่ำกว่า 16 ปีคุณไม่สามารถใช้บริการได้ ในประเทศไทย ไม่มีส่วนใดของแอปที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

 

บริการของ data.ai

 

data.ai ให้บริการแอปพลิเคชันมือถือและเว็บไซต์ (“แอป”) ที่นอกเหนือจากฟังก์ชันอื่นๆแล้วยังช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์แก้ไขและ/หรือปรับคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์บางประการ (เช่นการรับส่งข้อมูลเครือข่าย) คุ้มครองการใช้ข้อมูลมือถือของคุณหรือจัดการไฟล์ของคุณเราจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเท่านั้น

ในการใช้แอปและบริการ data.ai อาจขอให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายและเงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราวซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์astrofilemanagerapp.comผ่านแอปหรือตามที่ได้มอบให้คุณในการให้บริการ (“เงื่อนไขเพิ่มเติม”)

 

สิทธิ์

 

data.ai มอบสิทธิในการเข้าถึงและใช้บริการสำหรับการใช้งานภายในเป็นการส่วนตัวและไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ (ภายใต้บังคับของเงื่อนไขฯเหล่านี้) แก่คุณแบบจำกัดไม่สามารถโอนได้โดยไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถให้อนุญาตช่วงได้โดย data.ai สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งหากคุณกำลังใช้แอปเป็นแอปพลิเคชันมือถือคุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งสำเนาแอปหนึ่งอันบนอุปกรณ์ที่รองรับของคุณและเข้าถึงบริการเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

 

เนื้อหาที่มีการแสดงดำเนินการหรือพร้อมใช้งานบนหรือผ่านบริการซึ่งรวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียงข้อความกราฟิกข้อมูลบทความภาพถ่ายรูปภาพและภาพประกอบอาจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และ/หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆเมื่อคุณเข้าใช้บริการคุณอาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่ได้ให้โดยหรือมาจากบุคคลภายนอกเช่นลิงก์ไปยังบล็อกหรือบทวิจารณ์ (“เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) คุณยังอาจมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลที่ให้โดยหรือมาจาก data.ai ซึ่งไม่ใช่เนื้อหาของบุคคลภายนอก (“เนื้อหาของ data.ai”) นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งหรืออัปโหลดข้อมูลผ่านบริการหรือแอป (เนื้อหาของผู้ใช้) (เนื้อหาของบุคคลภายนอกเนื้อหาของ data.ai และเนื้อหาของผู้ใช้เรียกรวมกันว่าเนื้อหาฯ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้บริการโดยคุณสัญญาว่าจะปฏิบัติตามประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กฎเกณฑ์เรื่องเครื่องหมายการค้าข้อมูลและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาฯใดๆที่คุณเข้าถึงผ่านบริการและคุณตกลงว่าคุณจะไม่ใช้คัดลอกทำซ้ำแก้ไขแปลเผยแพร่ออกอากาศส่งต่อแจกจ่ายดำเนินการอัปโหลดแสดงอนุญาตให้ใช้สิทธิขายหรือใช้ประโยชน์ใดจากเนื้อหาฯใดๆที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด (i) โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากเจ้าของเนื้อหาฯนั้นหรือ (ii) ในลักษณะที่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก

 

คุณเข้าใจว่า data.ai เป็นเจ้าของบริการและเนื้อหาของ data.ai และเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวซึ่งสิทธิ์กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในส่วนของคำแนะนำแนวคิดคำขอปรับปรุงคำติชมหรือข้อมูลใดๆที่คุณหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเนื้อหาของ data.ai เป็นผู้มอบให้และ data.ai ไม่มีหน้าที่ต้องชดเชยให้คุณสำหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นคุณตกลงที่จะไม่แก้ไขเผยแพร่ส่งต่อมีส่วนร่วมในการถ่ายโอนหรือการซื้อขายทำซ้ำสร้างงานดัดแปลงโดยมีต้นแบบจากหรือใช้ประโยชน์อื่นใดจากบริการหรือเนื้อหาของ data.ai ใดๆ

 

data.ai ไม่ได้อ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในเนื้อหาของผู้ใช้หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอกใดๆอย่างไรก็ตามเมื่อคุณใช้บริการคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิในการอัปโหลดและใช้เนื้อหาของผู้ใช้

 

คุณเข้าใจว่าการใช้บริการอาจส่งผลให้มีการรับส่งข้อมูลในเครือข่ายเพิ่มเติมและ/หรือส่งผลกระทบต่อทรัพยากรในอุปกรณ์ (on-device resources) บางอย่างเช่นแบตเตอรี่

 

ความรับผิดชอบและการใช้

 

เนื้อหาฯใดๆที่มีการโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งเป็นการส่วนตัวผ่านบริการ (รวมถึงเนื้อหาของผู้ใช้โดยคุณ) อยู่ในความรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างเนื้อหาฯดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวและคุณเข้าถึงเนื้อหาฯทั้งหมดดังกล่าวโดยยอมรับความเสี่ยงเองคุณยอมรับว่าเราไม่ต้องรับผิดต่อข้อผิดพลาดหรือการละเลยในเนื้อหาฯนั้นหรือต่อความเสียหายหรือการสูญเสียใดๆที่คุณได้รับโดยเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาฯดังกล่าวเราไม่สามารถควบคุมและไม่มีหน้าที่กระทำการใดๆเกี่ยวกับวิธีที่คุณอาจใช้ตีความและใช้เนื้อหาฯดังกล่าวหรือการที่คุณกระทำการใดอันเป็นผลมาจากการได้รับเนื้อหาฯนั้นและคุณปลดเปลื้องเราจากความรับผิดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาฯดังกล่าวเมื่อคุณเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือใช้การบริการของบุคคลภายนอกคุณยอมรับว่าการดำเนินการดังกล่าวมีความเสี่ยงและ data.ai ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงนั้น data.ai ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาความถูกต้องนโยบายความเป็นส่วนตัวแนวปฏิบัติหรือความคิดเห็นของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกหรือบุคคลภายนอกใดๆที่คุณมีปฏิสัมพันธ์ด้วยผ่านทางบริการคุณเข้าใจว่า data.ai ไม่ได้รับรองหรือสนับสนุนเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวและ data.ai จะไม่และไม่สามารถตรวจติดตามตรวจสอบความถูกต้องเซ็นเซอร์หรือแก้ไขเนื้อหาของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอกได้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับองค์กรและ/หรือบุคคลที่พบในหรือผ่านทางบริการรวมถึงการชำระเงินและการส่งมอบสินค้าหรือบริการและข้อกำหนดเงื่อนไขการรับประกันหรือการรับรองอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อดังกล่าวเป็นเรื่องระหว่างคุณกับองค์กรและ/หรือบุคคลดังกล่าวเท่านั้นคุณควรทำการตรวจสอบตามที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นหรือเหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ใดๆกับบุคคลภายนอกดังกล่าวในการใช้บริการคุณได้ปลดปลื้องและปกป้องเราจากความรับผิดใดๆและทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม (รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับองค์กรหรือบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว)

 

หากเกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการของเราหรือระหว่างผู้ใช้และบุคคลภายนอกใดๆคุณยอมรับว่า data.ai ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหากคุณมีข้อโต้แย้งต่อเนื้อหาฯที่มีลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาที่มีอยู่ในหรือผ่านทางแอปหรือบริการของเราคุณควรดูนโยบายข้อพิพาทเรื่องลิขสิทธิ์ (Copyright Dispute Policy) ของ data.ai สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่คุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้รายอื่นคุณจะปลดเปลื้อง data.ai และเจ้าหน้าที่ลูกจ้างพนักงานตัวแทนและผู้รับช่วงต่อของ data.ai จากการเรียกร้องข้อเรียกร้องและค่าเสียหายในทุกประเภทและลักษณะทั้งที่ทราบหรือไม่ทราบเป็นที่ต้องสงสัยหรือไม่ต้องสงสัยที่มีการเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องในทางใดๆกับข้อพิพาทดังกล่าวและ/หรือบริการของเราหากคุณเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียคุณจะต้องสละสิทธิ์ในมาตรา 1542 ของประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งระบุว่า “การปลดปลื้องความรับผิดทั่วไปไม่ครอบคลุมถึงการเรียกร้องที่เจ้าหนี้หรือฝ่ายที่ปลดเปลื้องไม่ทราบหรือสงสัยว่าเป็นคุณในขณะที่มีการปลดเปลื้องและหากเป็นที่ทราบจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำข้อตกลงของบุคคลนั้นกับลูกหนี้หรือฝ่ายที่ได้รับการปลดเปลื้อง

 

ข้อจำกัด

 

คุณรับรองรับประกันและตกลงว่าคุณจะไม่ (โดยตรงหรือผ่านบุคคลภายนอก) ใช้หรือมีปฏิสัมพันธ์กับบริการ (รวมถึงการส่งเนื้อหาของผู้ใช้) ในลักษณะดังต่อไปนี้

 

  • ละเมิดหรือฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆของ data.ai หรือบุคคลภายนอก
  • ฝ่าฝืนกฎหมายข้อบังคับหรือคำสั่งศาล
  • เป็นอันตรายฉ้อฉลหลอกลวงข่มขู่ล่วงละเมิดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงลามกอนาจารหรือไม่พึงประสงค์
  • เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของเนื้อหา
  • พยายามที่จะได้มาซึ่งข้อมูลจากหรือที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการรายอื่น
  • ละเมิดความปลอดภัยหรือความมั่นคงของเครือข่ายคอมพิวเตอร์หรือระบบการสื่อสารซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือเครือข่ายหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดๆ (เช่นคุณต้องไม่เผยแพร่ไวรัสโทรจัน (trojan)เวิร์ม (worm) หรือมัลแวร์ (Malware) อื่นๆ)
  • ส่งอีเมลเชิญชวนหรือโฆษณาในเชิงพาณิชย์หรือละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกันสแปม
  • ทำให้โครงสร้างพื้นฐานหรือระบบของเรามีภาระงานเกินควรหรือรบกวนการทำงานที่เหมาะสมของบริการ
  • การตระเวน (Crawl)” “การดึงข้อมูล (Scrape)” หรือ “การรวบรวมข้อมูล (Spider)” จากหน้าเพจข้อมูลหรือส่วนอื่นๆของบริการ (ผ่านวิธีการแบบแมนนวลหรือแบบอัตโนมัติ) หรือ
  • แปลกลับ (decompile) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) หรือหาทางทำให้ได้มาซึ่งรหัสต้นฉบับหรือแนวคิดพื้นฐานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ

 

การละเมิดใดๆที่กล่าวมาข้างต้นสามารถเป็นเหตุในการยกเลิกสิทธิในการใช้หรือเข้าถึงบริการของคุณได้

 

การแจ้งเตือน

 

ในการใช้บริการและแอปคุณอาจได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชหรือข้อความประเภทอื่นที่ส่งถึงคุณโดยตรงภายในบริการหรือแอป (“ข้อความแบบพุช”) คุณสามารถควบคุมการตั้งค่าข้อความแบบพุชและสามารถเลือกรับหรือยกเลิกข้อความแบบพุชเหล่านี้ผ่านบริการแอปหรือผ่านระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์โปรดทราบว่าอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการส่งข้อความขึ้นอยู่กับแผนการส่งข้อความที่คุณทำไว้กับผู้ให้บริการระบบไร้สายของคุณ

 

การแก้ไขบริการ

 

เราอาจระงับหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการนำเสนอฟีเจอร์ใหม่กำหนดข้อจำกัดของฟีเจอร์บางอย่างหรือจำกัดการเข้าถึงบริการในบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาในทำนองเดียวกันเราขอสงวนสิทธิ์ในการลบและ/หรือบล็อกเนื้อหาฯใดๆจากบริการได้ตลอดเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหากมีบุคคลอ้างว่าคุณมีส่วนในเนื้อหาฯดังกล่าวโดยละเมิดเงื่อนไขฯเหล่านี้)

 

การยกเลิกและการมีผลต่อเนื่อง

 

คุณสามารถเลิกใช้บริการได้ตลอดเวลาตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราหากคุณประสบปัญหาในการลบหรือยกเลิกการติดตั้งแอปโปรดติดต่อเราที่ b2c-support@data.ai เพื่อขอความช่วยเหลือ

 

เราขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกการเข้าถึงและ/หรือการใช้แอปและบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแอปและบริการของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบทั้งนี้โดยที่ไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวมาก่อนหน้าเราจะมีสิทธิยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงและการใช้แอปและบริการใดๆในทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบในกรณีที่คุณดำเนินการใดๆหรือที่เราพิจารณาโดยอาศัยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวแล้ววาไม่เป็นที่ยอมรับหรือในกรณีที่คุณละเมิดเงื่อนไขฯเหล่านี้เราอาจตรวจสอบการละเมิดนโยบายและข้อร้องเรียนที่มีการรายงานและดำเนินการตามที่เห็นสมควรได้ตลอดเวลาซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับหรือยกเลิกสิทธิในการเข้าถึงและ/หรือการใช้แอปหรือบริการเมื่อการเข้าถึงและการใช้แอปและบริการของคุณมีการยกเลิกหรือหมดอายุคุณจะต้องหยุดการใช้และการเข้าถึงแอปและบริการทั้งหมดและทำลายสำเนาใดๆของบริการทั้งหมดหรือบางส่วนนอกจากนี้เราอาจหยุดให้บริการหรือจำกัดการเข้าถึงแอปและ/หรือบริการได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 

data.ai ขอสงวนสิทธิ์ในการ: (i) ตรวจสอบการละเมิดความปลอดภัยของบริการหรือเทคโนโลยีสารสนเทศหรือระบบหรือเครือข่ายอื่นๆที่น่าสงสัย (ii) ตรวจสอบการละเมิดเงื่อนไขฯเหล่านี้ที่น่าสงสัย (iii) มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบเรื่องใดๆที่กล่าวมาข้างต้นและ (iv) ดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขฯเหล่านี้

 

บทบัญญัติที่โดยลักษณะแล้วควรมีผลต่อไปหลังจากที่มีการยกเลิกเงื่อนไขฯเหล่านี้ให้ยังคงมีผลบังคับต่อไปหลังจากที่มีการยกเลิกตัวอย่างเช่นรายการต่อไปนี้ทั้งหมดจะยังคงมีผลหลังจากการยกเลิก: หน้าที่ภาระผูกพันใดๆที่คุณต้องจ่ายให้เราหรือชดใช้ค่าเสียหายแก่เราข้อจำกัดความรับผิดของเราเงื่อนไขใดๆที่เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและเงื่อนไขเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างเรา

 

ความเป็นส่วนตัว

 

data.ai ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลของคุณโปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราอาจเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการ

 

ค่าธรรมเนียม

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาเราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะมีค่าธรรมเนียมดังกล่าว

 

คำปฏิเสธการรับประกัน

 

data.ai ไม่รับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับความถูกต้องความน่าเชื่อถือหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาฯข้อมูลข้อความกราฟิกลิงก์หรือรายการอื่นๆที่มีอยู่ในแอปหรือบริการ data.ai ขอปฏิเสธความรับผิดอย่างชัดแจ้งสำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาที่มีอยู่ในเนื้อหาฯหรือในแอปหรือบริการ data.ai ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายผลิตภัณฑ์และบริการที่อธิบายไว้ในแอปหรือบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 

กฎหมายบางฉบับไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธความรับผิดบางประการดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดบางส่วนหรือทั้งหมดอาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ

 

บริการเนื้อหาของบุคคลภายนอกและเนื้อหาของ DATA.AI ได้รับการจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานตามสภาพโดยขอปฏิเสธความรับผิดต่อเงื่อนไขการรับรองและการรับประกันใดๆทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยซึ่งความสามารถในใช้งานได้ตามสภาพ (Merchantability) ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์จำเพาะ (fitness for a particular purpose) และการไม่ละเมิดสิทธิ (non-infringement) ภายใต้ขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกับ DATA.AI (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการเจ้าหน้าที่ลูกจ้างพนักงานตัวแทนผู้รับเหมาผู้รับช่วงต่อและผู้รับโอนสิทธิของ DATA.AI) และผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของ DATA.AI จะกำหนดอนุญาต

 

โดยที่ไม่เป็นการทำให้สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นเสื่อมเสีย DATA.AI ไม่ได้รับรองรับประกันหรือให้การรับรองว่าการใช้บริการจะไม่หยุดชะงักไม่มีข้อผิดพลาดดำเนินการได้โดยไม่หยุดชะงักล่าช้าหรือมีข้อจำกัดหรือได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแอปหรือบริการจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆทั้งนี้ DATA.AI ไม่ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆเกี่ยวกับการใช้งานหรือผลลัพธ์ของบริการหรือเนื้อหาของ DATA.AI ในแง่ของความถูกต้องความแม่นยำความน่าเชื่อถือหรืออย่างอื่น

 

ข้อจำกัดความรับผิด

 

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไม่ว่าในกรณีหรือภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใดก็ตาม (รวมถึงและไม่มีข้อจำกัดเพียงการละเมิดสัญญาความรับผิดโดยสิ้นเชิงหรืออย่างอื่น) DATA.AI ไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดสำหรับ () ค่าเสียหายทางอ้อมค่าเสียหายพิเศษค่าเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น (incidental damages) ค่าเสียหายเชิงลงโทษหรือค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง (consequential damages) ไม่ว่าประเภทใดๆรวมถึงค่าเสียหายสำหรับกำไรที่สูญเสียไปการสูญเสียค่าความนิยมการหยุดชะงักของงานความถูกต้องของผลลัพธ์หรือความล้มเหลวหรือการทำงานที่ไม่ปกติของคอมพิวเตอร์ () จำนวนใดๆที่รวมแล้วมีมูลค่าเกิน 100 ดอลลาร์สหรัฐหรือ () เรื่องใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสมเหตุสมผลของเราหรือของอีกฝ่ายทั้งนี้กฎหมายที่ใช้บังคับอาจไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดและ/หรือข้อยกเว้นบางประการในกรณีดังกล่าวความรับผิดของ DATA.AI จะถูกจำกัดตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตโปรดทราบว่าเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดหรืออาจมีการจำกัดความสามารถของเราในการจำกัดความรับผิดต่อคุณดังนั้นข้อจำกัดบางส่วนหรือใดๆที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

 

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายปกป้องและป้องกัน data.ai เจ้าหน้าที่ตัวแทนลูกจ้างพนักงานและพันธมิตรของบริษัทจากการร้องเรียนการเรียกร้องความรับผิดค่าเสียหาย (ที่เกิดขึ้นจริงและที่เป็นผลสืบเนื่อง) การสูญเสียและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าทนายความ) ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องในทางใดๆกับการเรียกร้องของบุคคลภายนอกอันเกี่ยวข้องกับ: () การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ (รวมถึงการกระทำใดๆที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกโดยใช้การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ) เนื้อหาของ data.ai หรือเนื้อหาของบุคคลภายนอก () เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณและ () การละเมิดเงื่อนไขฯเหล่านี้ของคุณ

 

การโอนสิทธิ

 

คุณไม่สามารถโอนสิทธิมอบหมายหรือโอนเงื่อนไขฯเหล่านี้หรือสิทธิ์หรือภาระหน้าที่ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ไม่ว่าด้วยวิธีใด (ไม่ว่าโดยผลของกฎหมายหรืออย่างอื่น) โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก data.ai โดยเราอาจโอนโอนสิทธิหรือมอบหมายเงื่อนไขฯเหล่านี้ตลอดจนสิทธิ์และภาระหน้าที่ของเราทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากคุณยกเว้นในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิ์และภาระหน้าที่ตามอนุญาโตตุลาการและบทบัญญัติการระงับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องในที่นี้

 

การเลือกใช้กฎหมายอนุญาโตตุลาการ

 

โปรดอ่านส่วนนี้อย่างละเอียดรอบคอบเนื่องจากส่วนนี้กำหนดให้คุณและ DATA.AI ระงับข้อพิพาททั้งหมดระหว่างเราผ่านการอนุญาโตตุลาการส่วนบุคคลที่มีผลผูกพันและจะจำกัดวิธีการที่คุณสามารถขอความเยียวยาจาก DATA.AI รวมถึงการสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนของคุณและสิทธิในการเข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

 

ข้อกังวลส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็วโดยการติดต่อ DATA.AI ในกรณีที่เราไม่อาจแก้ไขข้อกังวลของคุณได้ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เราทั้งคู่ตกลงที่จะระงับข้อพิพาทเหล่านั้นผ่านทางการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันหรือศาลคดีมโนสาเร่แทนการฟ้องร้องในชั้นศาลที่มีเขตอำนาจศาลทั่วไปตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตและอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดของเงื่อนไขฯเหล่านี้โดยการอนุญาโตตุลาการมีความไม่เป็นทางการมากกว่าการฟ้องร้องในศาล

 

อนุญาโตตุลาการจะใช้อนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางแทนผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนทำให้มีการค้นพบที่จำกัดกว่าในศาลและอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลอย่างจำกัดมากอนุญาโตตุลาการสามารถตัดสินค่าเสียหายและให้การเยียวยาแบบเดียวกับที่ศาลตัดสินได้การอนุญาโตตุลาการใดๆภายใต้ข้อตกลงนี้จะมีขึ้นเป็นรายบุคคลตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตไม่อนุญาตให้มีการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรืออนุญาโตตุลาการแบบตัวแทน

 

ผู้ใช้ที่ไม่ประสงค์จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการอนุญาโตตุลาการในข้อตกลงนี้สามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมได้ภายใน 30 วันหลังจากเข้าถึงบริการโดยการส่งหนังสือแจ้งคำขอเลือกที่จะไม่เข้าร่วมเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังLEGAL@DATA.AI

เพื่อประโยชน์ของข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการนี้คุณและ data.ai ต่างยอมรับว่าข้อพิพาทการโต้เถียงและการเรียกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขฯเหล่านี้ (รวมถึงข้อโต้แย้งใดๆที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้การมีผลใช้บังคับหรือการมีผลสมบูรณ์ของข้อกำหนดใดๆของเงื่อนไขฯเหล่านี้) บริการ (รวมถึงเนื้อหาฯ) หรือสินค้าหรือบริการของ data.ai (รวมเรียกว่าข้อพิพาท) จะได้รับการตัดสินโดยเด็ดขาดและถึงที่สุดโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามที่อธิบายไว้ในส่วนนี้ซึ่งอาจเริ่มต้นกระบวนการโดยคุณหรือเราโดยการส่งหนังสือแจ้งขอทำการอนุญาโตตุลาการไปยังอีกฝ่ายหนึ่งการเลือกอนุญาโตตุลาการโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันกับอีกฝ่ายหนึ่ง

 

คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการตัดสินในชั้นอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันที่เป็นความลับซึ่งดำเนินการต่อหน้าอนุญาโตตุลาการทางการค้า (commercial arbitrator) จาก JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC. (“JAMS”) แทนการพิจารณาในชั้นศาลตามที่ได้อธิบายไว้ในที่นี้การอนุญาโตตุลาการจะอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และกระบวนการการอนุญาโตตุลาการที่เข้มงวดของ JAMS คุณยอมรับว่าคุณสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนและการดำเนินการตามกฎหมายในศาลระดับมลรัฐ (State Court) หรือศาลระดับสหพันธรัฐ (Federal Court) โดยสมัครใจและโดยที่ทราบข้อเท็จจริง

 

การชำระค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการจะเป็นไปตามตารางค่าธรรมเนียมของ JAMS เว้นแต่คุณจะสามารถแสดงให้เห็นว่าส่วนของคุณจะจะเป็นการต้องห้ามเมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีซึ่งในกรณีดังกล่าว data.ai จะชำระค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการของคุณเท่าที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้มีค่าอนุญาโตตุลาการที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี data.ai ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงฝ่ายเดียวในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่กำหนดโดย JAMS คู่สัญญาแต่ละฝ่ายตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความของตนเองเว้นแต่จะมีบทบัญญัติทางกฎหมายที่ใช้บังคับซึ่งกำหนดให้ฝ่ายที่ชนะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความ

 

การพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเว้นแต่คู่สัญญาจะตกลงเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

 

ประเด็นปัญหาทั้งหมดจะต้องได้รับการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการเท่านั้นรวมถึงขอบเขตและการบังคับใช้ของข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการนี้ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆของเงื่อนไขฯและให้อนุญาโตตุลาการมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการระงับข้อพิพาทใดๆดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตและการบังคับใช้ของบทบัญญัติของอนุญาโตตุลาการนี้หรือบทบัญญัติอื่นใดของเงื่อนไขฯเหล่านี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องใดๆว่าบทบัญญัติของอนุญาโตตุลาการนี้หรือเงื่อนไขฯเหล่านี้เป็นโมฆะหรือโมฆียะทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างไรก็ตามหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องแบบกลุ่ม (putative class) หรือแบบผู้แทน (representative claim) ต่อศาลและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยื่นคำร้องเพื่อให้มีการพิจารณาโดยการอนุญาโตตุลาการศาลจะต้องตัดสินว่าเงื่อนไขฯเหล่านี้อนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือไม่ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใดๆให้ข้อกำหนดของเงื่อนไขฯเหล่านี้มีผลผูกพันศาลและอนุญาโตตุลาการรวมถึงในส่วนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดการสละสิทธิ์ดำเนินคดีแบบกลุ่มและแบบตัวแทนในการอนุญาโตตุลาการใดๆอนุญาโตตุลาการจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาโตตุลาการไม่มีอำนาจที่จะติดสินว่ากฎหมายหรือการให้เหตุผลทางกฎหมายมีข้อผิดพลาดและคำชี้ขาดใดๆของอนุญาโตตุลาการที่อาศัยกฎหมายหรือการให้เหตุผลทางกฎหมายที่มีข้อผิดพลาดอาจถูกเพิกถอนหรือแก้ไขในส่วนที่มีข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยศาลในเขตอำนาจทั้งนี้เงื่อนไขฯเหล่านี้อยู่ภายใต้และจะตีความภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดในเรื่องการขัดกันแห่งกฎหมายของกฎหมายดังกล่าวการจัดการคดีและการพิจารณาอื่นๆให้มีการรับฟังทางโทรศัพท์เว้นแต่จะตกลงกันเป็นอย่างอื่นคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับทุกฝ่ายและอาจใช้เป็นคำตัดสินในศาลในเขตอำนาจใดๆ

 

โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดใดๆที่ขัดแย้งกันในที่นี้ตราบใดที่ข้อพิพาทเกิดขึ้นจาก: () การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในลักษณะใดๆ () การเรียกร้องใดๆที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องการโจรกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์การใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงและการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอเมริกา (the United States Computer Fraud and Abuse Act) (หรืออื่นใดที่เทียบเท่าในระดับสากล) และ/หรือ () การเรียกร้องใดๆเพื่อการชดใช้ตามหลักความยุติธรรม (Equitable Relief)ในกรณีเช่นนี้คุณและ data.ai ตกลงว่าฝ่ายหนึ่งอาจขอการคุ้มครองชั่วคราว(Injunctive Remedies) (หรือการบรรเทาทุกข์ทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนที่เทียบเท่า) ในศาลระดับมลรัฐ (State Court) หรือศาลระดับสหพันธรัฐ (Federal Court) ในซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียและทั้งสองฝ่ายยินยอมให้ศาลดังกล่าวมีเขตอำนาจศาลและเป็นสถานที่ในการพิจารณาเพียงผู้เดียวสำหรับข้อพิพาทที่ไม่สามารถยุติโดยอนุญาโตตุลาการได้ (non-arbitrable disputes) นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจยื่นดำเนินคดีส่วนบุคคลในชั้นศาลคดีมโนสาเร่สำหรับข้อพิพาทที่อยู่ภายในขอบเขตของเขตอำนาจศาลของศาลดังกล่าวแทนการอนุญาโตตุลาการ

 

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตข้อพิพาททั้งหมดจะต้องระงับโดยการอนุญาโตตุลาการที่เป็นความลับที่มีผลผูกพันเป็นรายบุคคลไม่ใช่แบบกลุ่มหรือแบบผู้แทนคุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าจะไม่มีการนำข้อพิพาทอื่นใดมารวมกับข้อพิพาทของคุณไม่ว่าจะผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรืออย่างอื่น

 

คู่สัญญาตกลงว่าไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจใดๆที่จะทำให้ข้อพิพาทใดๆได้รับการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการบนพื้นฐานของการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือมีการใช้ขั้นตอนการดำเนินการแบบกลุ่มไม่มีสิทธิ์หรืออำนาจใดๆที่จะทำให้มีการยื่นข้อพิพาทใดๆในฐานะผู้แทน (purported representative capacity) หรือทนายความผู้ที่ทำหน้าที่เสมือนทนายความของรัฐ (private attorney general) และการอนุญาโตตุลาการจะต้องไม่นำไปรวมกับการอนุญาโตตุลาการอื่นใด

 

ส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการนี้อาจไม่สามารถนำไปใช้บังคับกับผู้ใช้ในประเทศสมาชิกของเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area) เท่าได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายของประเทศสมาชิกในท้องถิ่นที่ใช้บังคับ

 

ข้อกำหนดอื่นๆ

 

การสละสิทธิ์

 

การมี่คุณหรือเราไม่ใช้สิทธิ์ใดๆในที่นี้ไม่ว่าในทางใดๆจะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ใดๆเพิ่มเติมในที่นี้หากพบว่าข้อกำหนดใดๆของเงื่อนไขฯเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้หรือไม่มีผลสมบูรณ์ข้อกำหนดนั้นจะถูกจำกัดหรือตัดออกโดยน้อยที่สุดตามที่จำเป็นเพื่อให้ข้อกำหนดเหล่านี้ยังคงมีผลโดยสมบูรณ์และบังคับใช้ได้

 

ไม่มีเงื่อนไขอื่นๆ

 

คุณและ data.ai ตกลงว่าเงื่อนไขฯเหล่านี้เงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นข้อแถลงความของความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณกับ data.ai ที่สมบูรณ์และมีความจำเพาะ (exclusive)และใช้แทนและเป็นการยกเลิกข้อตกลงที่เป็นลายลักษณ์อักษรและโดยวาจาการสื่อสารและความเข้าใจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญของเงื่อนไขฯเหล่านี้ซึ่งมีขึ้นก่อนหน้านี้ทั้งหมด

 

การแก้ไขเพิ่มเติม

 

การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขฯเหล่านี้ใดๆจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้)

 

ขอบเขต

 

คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของรัฐบาลสหรัฐฯหรือที่รัฐบาลสหรัฐฯกำหนดให้เป็นประเทศสนับสนุนผู้ก่อการร้าย (terrorist supporting)และคุณไม่ได้อยู่ในรายชื่อบุคคลต้องห้ามหรือบุคคลที่ถูกจำกัด (prohibited or restricted parties) ของรัฐบาลสหรัฐฯคุณรับทราบและยอมรับว่าคุณไม่ใช่ลูกจ้างพนักงานตัวแทนหุ้นส่วนหรือกิจการร่วมทุนของ data.ai และไม่มีอำนาจใดๆในการผูกมัด data.ai ในทุกกรณี

 

การอัปเดต

 

เราขอสงวนสิทธิ์ในการอัปเดตเงื่อนไขฯเหล่านี้ได้ตลอดเวลาและสนับสนุนให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขฯเหล่านี้เป็นระยะๆคุณยอมรับว่าการที่คุณยังใช้บริการต่อไปภายหลังจากที่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฯได้มีการโพสต์หมายความว่าคุณรับทราบและยินยอมในเงื่อนไขฯที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวหากคุณไม่ยอมรับในเงื่อนไขฯที่ปรับปรุงแก้ไขคุณต้องหยุดใช้บริการ (โปรดดูที่การยกเลิกและการมีผลต่อเนื่องด้านบน)